Category Archives: Uncategorized

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑ

Από τον Νώντα Κούκα

Δύο αντικρουόμενα θεωρήματα

Στο θεώρημα του Μπόλτσμαν, η αύξηση της εντροπίας υποδήλωνε μη αντιστρεψιμότητα: κάθε διεργασία πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση και ποτέ προς την άλλη. Αυτό βέβαια αντίκειται στους νευτώνειους νόμους της μηχανικής, που δεν αναγνωρίζουν καμία εγγενή διάκριση μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος.

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, ο προικισμένος γάλλος μαθηματικός Ανρί Πουανκαρέ απέδειξε ένα δικό του θεώρημα, το οποίο φαινόταν να αντικρούει το θεώρημα του Μπόλτσμαν: σε ένα σύνολο ατόμων αερίου, εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, τα άτομα λαμβάνουν κάθε πιθανή κατανομή, που αντιστοιχεί σε υψηλή, χαμηλή ή και ενδιάμεση εντροπία. Κάτι τέτοιο, βέβαια, συνεπάγεται ότι η εντροπία και μπορεί (και πρέπει) τόσο να αυξάνει όσο και να μειώνεται.

Εκτοτε, η αμφιβολία και η αβεβαιότητα παραμονεύει πάντα ανοιχτή: μπορεί οι εξελικτικές διαδικασίες να έχουν — κατά το μεγαλύτερο μέρος της χρονικής διαδρομής τους– την τάση να αυξάνουν την αταξία, εν τούτοις —  σε ό,τι αφορά σε αυτή καθεαυτή την εντροπία — και μια αντίστροφη πορεία δεν είναι αδύνατη αλλά απλά «απίθανη». Με άλλα λόγια, η τυχαιοκρατία του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής — η εντροπία σχεδόν πάντοτε αυξάνει — είχε πλέον εδραιωθεί.

Η Θεωρία ενώπιον του Πειράματος

Παρ’όλα αυτά η αιτιοκρατία, χάρη στην υπερεκτιμημένη στατιστική συλλογιστική, επέζησε (ή έτσι, τουλάχιστον, φάνηκε) — η φύση, στη βάση της, παρέμενε εγγενώς αιτιοκρατική. Το πρόβλημα, απλώς, ήταν το εξής: οι επιστήμονες δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν όλη την ποσότητα της πληροφορίας που απαιτείται για την εκπλήρωση του λαπλασιανού ιδανικού: διακαής επιθυμία για την απόλυτη επιστημονική γνώση, η οποία οδηγεί στην τέλεια προβλεψιμότητα.

Φυσικά, εδώ πρόκειτα για έναν οιονεί επιστημονικό αντιπερισπασμό που, όμως, σηματοδοτούσε σημαντικές ανακατατάξεις. Διότι, χωρίς έστω πλήρη επίγνωση για το τι ακριβώς συνέβαινε, οι φυσικοί είχαν αναπροσαρμόσει ανεπαίσθητα (υποσυνείδητα) τις εκτιμήσεις τους σχετικά με το νόημα μιας θεωρίας. Μέχρι τότε, οι επιστημονικές θεωρίες εκλαμβάνονταν ως σύνολα από κανόνες, που τεκμηρίωναν ένα ενιαίο σύνολο από γεγονότα. Με την είσοδο της αβεβαιότητας (και της απροσδιοριστίας), μέσω της έννοιας της εντροπίας, η παραπάνω διαπίστωση αποδυναμώθηκε ουσιαστικά.

Τώρα, η θεωρία περιείχε και στοιχεία για τα οποία οι φυσικοί ήταν βέβαιοι ότι υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσαν να τα ανακτήσουν δια της πειραματικής οδού. Κοντολογίς, για τους θεωρητικούς — τότε — τα άτομα διέθεταν συγκεκριμένη υπόσταση, καθώς και συγκεκριμένες θέσεις και ταχύτητες. Για τον πειραματικό φυσικό, τα άτομα υπήρχαν μόνο για λόγους αναφοράς και μπορούσαν να περιγραφούν μόνο με στατιστικούς όρους.

Το γεγονός αυτό της διάστασης μεταξύ θεωρίας και πειράματος, ουσιαστικά, καταδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στην πλήρη και ορθή εικόνα του υλικού κόσμου (δηλαδή στη θεωρία) και στις πτυχώσεις του κόσμου στις οποίες, περιορισμένα, μπορούμε να έχουμε δυνατότητα πρόσβασης για άμεση παρατήρηση και αναμφισβήτητη καταμέτρηση.

Περί της Θεωρίας της Πληροφορίας

Τόσο το κλασικό νόημα της θεωρίας όσο και η καθιερωμένη πειραματική πρακτική αδυνατούν να συνθέσουν τη νέα πρόταση μιας σύγρονης κοσμολογίας. Από τα ως άνω εκτεθέντα, προκύπτει ο εξής, μάλλον αβίαστος, συμπερασμός: Η εντροπία δεν (πρέπει να) είναι απλώς ένα ποσοτικό μέγεθος της φύσης. Ισως να πρόκειται, κυριολεκτικά, για την ίδια την ποιοτική μέθοδο βάσει της οποίας οικοδομήθηκε το σύμπαν.

Μόνο τα μαθηματικά του λόγου, δηλαδή μόνο η καθαρή δομή της πληροφορίας μπορεί να διεκπεραιώσει και να ευοδώσει το ταξίδι στην αχαρτογράφητη περιοχή από το ημιορατό το αόρατο. Γιατί;

Επειδή, τα μαθηματικά του λόγου εκτείνονται πέρα από τα νοητά σύνορα και της φυσικής και της μαθηματικής γλώσσας. 

15 Οκτωβρίου 2017

 

Advertisements

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Από τον Νώντα Κούκα

Η Εντροπία, και πάλι

Επιστρέφουμε, εκ νέου, στη θεμελιώδη έννοια της εντροπίας, πάνω στην οποία είναι βασισμένη όλη η ερμηνεία της φύσης σε κλασική κλίμακα. Σε μια πρώτη αδρή φάση, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής φαίνεται να αφορά στο μέτρο της αταξίας που αναλογεί σε ένα σύστημα. Αν όμως επιθυμούμε έναν πιο αναλυτικό και ακριβή ορισμό της εντροπίας, τότε μπορούμε να διατυπώσουμε την εξής δήλωση: η εντροπία, στην πραγματικότητα, δεν υπολογίζει το ποσοστό αταξίας αλλά το ποσοστό αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει ένα σύστημα. 

Η Αρχή της Αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, και πάλι

Χονδρικά μιλώντας, δηλαδή, δηλώνουμε ότι: όσο υψηλότερη είναι η εν λόγω αβεβαιότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η εντροπία. Τώρα, από τη μια μεριά, γνωρίζουμε ήδη ότι, με κάποιον τρόπο, η εντροπία συνδέεται με την ενέργεια. Από την άλλη, όμως, ο όρος αβεβαιότητα παραπέμπει (συνειρμικά, έστω) στον κβαντικό παράγοντα — και συγκεκριμένα, στην αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Η εμπλοκή του κβαντικού παράγοντα, μέσω της αβεβαιότητας της εντροπίας, στη θεμελιώδη έννοια της ενέργειας, εγείρει υποψίες για την ίδια την αρχή της διατήρησής της.

Η Μυστηριώδης Ενέργεια

Η αρχή της διατήρησης της ενέργειας συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της καθιερωμένης φυσικής. Στην κλασική μηχανική του Νεύτωνα, η διατήρηση της μάζας αναγορεύθηκε σε γενικότερο θεώρημα. Εξετάστηκε με αυστηρότητα και αξιοποιήθηκε από τον Αντουάν Λαβουαζιέ (Antoine Lavoisier, 1743 — 1794) σε πειράματα που σηματοδότησαν τις απαρχές της σύγχρονης ποσοτικής χημείας.

Κι όμως! Στον εικοστό αιώνα, η διατήρηση της μάζας παραβιάστηκε με κραυγαλέο τρόπο στη φυσική των υψηλών ενεργειών (σε έναν υψηλής ενέργειας επιταχυντή ελαφρών σωματιδίων , π.χ, από τις συγκρούσεις ενός ηλεκτρονίου και ενός ποζιτρονίου προκύπτουν κατά κανόνα σωματίδια συνολικής μάζας ίσης με χιλιάδες φορές τη συνολική μάζα των αρχικών σωματιδίων).

Μήπως, λοιπόν, η αρχή της διατήρησης της ενέργειας ακολουθήσει τη μοίρα που είχε η αρχή της διατήρησης της μάζας; Πάντως, το θεώρημα της εμπνευσμένης, μεγάλης γερμανίδας μαθηματικού Εμι Νέδερ (Emmy Noether) αναδεικνύει με ένταση την κρισιμότητα του διακυβεύματος: κατά την περίπτωση, στην οποία η διατήρηση της ενέργειας πάψει να ισχύει, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούμε για τη διατύπωση των νόμων της φυσικής, ή τις ιδέες μας για την ομοιογένεια του χρόνου — ή και τα δύο μαζί.

Η κρίσιμη διαπίστωση που συνεπάγεται από τα ως άνω εκτεθέντα είναι η εξής: η έννοια της ενέργειας, αν και συνδέθηκε επιτυχώς — δια της σχετικής θεωρίας του Einstein — με την έννοια της μάζας, παραμένει ωστόσο αρκετά μυστηριώδης και δυσπρόσιτη — και άρα, αβέβαιη. Η κρισιμότητά της, δε, εντείνεται ακόμη περισσότερο, αν σημειώσουμε την ακόλουθη παρατήρηση: η αβεβαιότητα της ενέργειας και η αβεβαιότητα της εντροπίας δεν συνδέονται μόνο συνειρμικά με κβαντικό τρόπο, όπως υπαινιχθήκαμε αρχικά. Τουναντίον, μπορούν να συνδεθούν και με μαθηματικό τρόπο. Πώς;

Η Κρυφή (Υπερ-) Συμμετρία

Απλά, με τη σύγκριση δύο περίφημων εξισώσεων. Η κυματική εξίσωση του Ερβιν Σρέντιγκερ παρουσιάζει αυστηρές ομοιότητες με την, κατά έναν αιώνα προηγηθείσα, εξίσωση της θερμότητας του Ζοζέφ Φουριέ. (Οπως παρατήρησαν οι εν πολλοίς παρεξηγημένοι επιστήμονες Ιγκορ και Γκρίσκα Μπογκντάνοφ. ) Τούτη περιγράφει τη διάχυση της θερμότητας σε έναν χώρο, ενώ του Σρέντιγκερ — επαρκώς όμοια — αποδίδει την εξέλιξη σε ό,τι ονομάζει ο ίδιος κυματική εξέλιξη ενός κβαντικού φαινομένου. 

Ουσιαστικά, η εξίσωση της θερμότητας δεν είναι άλλη από την εξίσωση της εξέλιξης του Σρέντιγκερ, γραμμένη πλέον όχι σε πραγματικό, αλλά σε φανταστικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, εικάζουμε την κρυφή, υποκείμενη συμμετρία που διέπει και συνδέει τις έννοιες ενέργεια, εντροπία και (χωρο-) χρονικά κβάντα, με την υπέρτερη και ασύλληπτη ιδέα της Πληροφορίας. Η, αλλιώς, την υπερσυμμετρική σχέση ανάμεσα στον πραγματικό χρόνο (δηλαδή, στα πραγματικά σήματά του–και όχι στη φαινόμενη ροή του που συνιστά ψευδαίσθηση), και στον φανταστικό χρόνο που, ως τέτοιος, καταλαμβάνει συγκεκριμένη διάρκεια και δεν ανάγεται σε κανένα συγκεκριμένο μέγεθος ούτε στον χώρο ούτε στον χρόνο.

12 Οκτωβρίου 2017

 

Η ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Από τον Νώντα Κούκα

Η αντι–τεχνολογία των μαθηματικών

Ηδη, έχουμε εισαχθεί– ομαλά, ελπίζουμε– στην αόρατη πλευρά των μαθηματικών του λόγου. Μέχρι τώρα, δεν είχαμε στα χέρια μας παρά μόνο το εργαλείο της τεχνολογίας του φορμαλισμού, για να δουλέψουμε την επιστήμη. Ωστόσο, τώρα πια επιδιώκουμε και την αντι–τεχνολογία για να μπορούμε να εργαστούμε, όχι γενικά και αόριστα πάνω στην επιστήμη, αλλά πάνω στην ίδια την επιστημονική συνείδηση.

Επιτέλους, και αυτό οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το χρωστάμε στην ίδια την τεχνολογία, μάθαμε ότι μαθηματικά και φυσική είναι σαν δύο υπέρλαμπροι φάροι στον σκοτεινό ωκεανό του διαστήματος: αναβοσβήνουν συντονισμένα και φωτοβολούν ζωή και συνείδηση.

Αυτός ο υπερκώδικας μορς συνιστά την πληροφορία του (υπερ–) συμμετρικού σύμπαντος, το οποίο όμως υπέστη (αυθόρμητη) ρήξη. Ο ασύλληπτα αιθέριος αριθμός Ω είναι το ποιοτικό κλειδί του κώδικα που μετατρέπει την πληροφορία σε αναλογικές και συνεχείς τρισδιάστατες ποσότητες.

Τούτες οι ποσότητες μεταφέρουν εμβαπτισμένα νάματα της ποιότητας υπό μορφή κβάντων του χρόνου, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ύπαρξη και οι ιδιότητες, δηλαδή η κίνηση της υλικής συνείδησης. Κοντολογίς, εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε »φύση» .

Ουσιαστικά, μιλάμε για μια ανείπωτη γιγαντιαία προβολή κοσμικής κλάσης, για ένα εκπληκτικό λογισμικό που «τρέχει» ατέρμονη κωδίκευση θεωρητικής αλγοριθμικής πληροφορίας. Μόνο ο μυστηριώδης Ω μπορεί να γνωρίζει αν, και πότε, τερματίσει το πρόγραμμα.

ΥΓ. Πάντως, το κεντρικό μήνυμα του προγράμματος είναι μια ολοφάνερη ολιστική αλλά και ακίνητη εικόνα που εξεικονίζει το Μηδέν (0) ως εξής: τίποτα που δεν μπορεί να συμβεί δεν συμβαίνει.

Αλλά εδώ έχουμε μια εικόνα χωρίς καμία απεικόνιση — η εικόνα του Μηδενός (0) που λέει ξεκάθαρα πως τίποτα δεν συμβαίνει που δεν έχει συμβεί ή, πιο αναλυτικά, για να συμβαίνει κάτι πρέπει πρώτα να έχει συμβεί.

[Σύντομο, live, προλογικό σημείωμα]

9  Οκτωβρίου 2017

ΑΝ

ΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 3

,,,ήμασταν εξερευνητές του χρόνου, της ιστορικής συνείδησης και της ελευθερίας,,, Αν είχαμε το πέταγμα στις τέσσερεις διαστάσεις,,, στις καρδιές μας,,, και ζούσαμε στην Πέμπτη,,, θα περικυκλώναμε όλες τις πλευρές της πραγματικότητας,,, και της Αλήθειας ταυτόχρονα,,, στο μέλλον, στο παρόν, στο παρελθόν,,, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – θα βλέπαμε το σύμπαν κουτί – τι σου είπα για το μαύρο κουτί φίλε; Τη μαύρη τρύπα του Απείρου; Θα βγούμε έξω, θα στο σκάσουμε! Για άλλη μια φορά – Ναι! Πολλές φορές! ,,, δεν έχει σημασία – Απόλυτο Άπειρο,,, Και τότε,,, ναι, τότε,,, η πόλη σας θα έπεφτε,,, Πέφτει,,,

Δείτε την αρχική δημοσίευση

POWER TO THE PEOPLE, THEN AND NOW

Μαύρη Απελευθέρωση

Είμαι βέβαιος ότι οι μέρες μου θα είναι μακρές,Και οι νύχτες μου δεν θα είναι λίγες.
Μέσα από το όραμα που υπάρχει μέσα μου,
Μπορώ να δω καθαρά.
Όπου θα υπάρξει ειρήνη,
Αγάπη και αρμονία, μαύρη κατανόηση.
Μεταξύ των ανθρώπων μου, ναι, μεταξύ των ανθρώπων μου.

Θα πηδήξουν και θα φωνάξουν,
Μαύρη απελευθέρωση, ναι, ναι.
Θα τραγουδήσουμε και θα φωνάξουμε,
Η σωστή κατανόηση dey-ya, oh ναι.

Θα πηδήξουν και θα φωνάξουν,
Μαύρη απελευθέρωση, ναι, ναι.
Θα τραγουδήσουμε και θα φωνάξουμε,
Η σωστή κατανόηση dey-ya, oh ναι. Οι άντρες και οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να σας κόψουν.
Δοκιμάζοντας το καλύτερο δυνατό να σας αλλάξουμε.
Αλλά δεν έχει σημασία τι κάνουν,
Δεν θα κατακτήσουν, ανεξάρτητα από το τι κάνουν.

Αχ, δεν θα απελευθερώσουμε τους αδελφούς μας,
Θα απελευθερώσουμε τους αδελφούς μας,
Θα βοηθήσουμε τους αδελφούς μας,
Θα αγαπήσουμε τις αδελφές μας.

Και θα πηδήξουμε και θα φωνάξουμε,
Μαύρη απελευθέρωση, ναι, ναι.
Θα τραγουδήσουμε και θα φωνάξουμε,
Η σωστή κατανόηση dey-ya, oh ναι.

Θα πηδήξουμε και θα φωνάξουμε,
Μαύρη απελευθέρωση, ναι, ναι.
Θα τραγουδήσουμε και θα φωνάξουμε,
Η σωστή κατανόηση dey-ya, oh ναι.

(..)

Οι άντρες και οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να σας κόψουν.
Δοκιμάζοντας το καλύτερο δυνατό να σας αλλάξουμε.
Αλλά δεν έχει σημασία τι κάνουν,
Δεν θα κατακτήσουν, ανεξάρτητα από το τι κάνουν.

Αχ, δεν θα απελευθερώσουμε τους αδελφούς μας.
Θα απελευθερώσουμε τους αδελφούς μας.
Θα βοηθήσουμε τις αδελφές μας.
Και θα αγαπήσουμε τους γείτονές μας.

Και θα πηδήξουμε και θα φωνάξουμε,
Μαύρη απελευθέρωση, ναι, ναι.
Θα τραγουδήσουμε και θα φωνάξουμε,
Η σωστή κατανόηση dey-ya, oh ναι.

Θα πηδήξουμε και θα φωνάξουμε,
Η μαύρη κατανόηση dey-ya, oh ναι.
Θα τραγουδήσουμε και θα φωνάξουμε,
Η σωστή κατανόηση dey-ya, oh έτσι.

Είμαι βέβαιος ότι οι μέρες μου θα είναι μακρές,
Και οι νύχτες μου δεν θα είναι λίγες.
Μέσα από το όραμα που υπάρχει μέσα μου,
Μπορώ να δω καθαρά.
Όπου θα υπάρξει ειρήνη,
Αγάπη και αρμονία, μαύρη κατανόηση.
Μεταξύ των ανθρώπων του Jah, ναι, ανάμεσα στον λαό μου.

Και θα πηδήξουμε και θα φωνάξουμε,
Μαύρη απελευθέρωση, ναι, ναι.
Θα τραγουδήσουμε και θα φωνάξουμε,
Η σωστή κατανόηση dey-ya, oh ναι …

4–10–2017

BLACK ROOTS 2–x–2017 Black History

MARCUS GARVEY ALL OF US

«Η τύχη ποτέ δεν βοήθησε κανέναν κατατρεγμένο. Η δράση, η αυτοδυναμία και το όραμα για το μέλλον είναι τα μόνα μέσα που οι σκλάβοι διαθέτουν για να δουν και να ανάψουν τον πυρσό της ελευθερίας τους»

Γκάρβεϊ Μάρκους

 

Rally Round

Rally round the flag
Rally round the Red
Gold, Black and Green
Rally round the
Rally round the Red
Gold, Black and Green
Marcus say – Sir Marcus say
Red for the Blood
That flowed like the river
Marcus say – Sir Marcus say
Green for the land Africa
Marcus say
Yellow for the Gold
That they stole
Sir Marcus say
Black for the people
It was looted fromThey took us away captivity, captivity
Required from us a song
Right now man say repatriate, repatriate
I and I patience have now long time gone
Fathers, mothers, sons, daughters, everyone
Four hundred,
Four hundred million strong
Ethiopia stretch forth her hands
Closer to God we Africans
Closer to God we Africans
Closer to God we can
In our hearts is Mount Zion
Now you know seek the Lion
Our hearts is Mount Zion
Now you know, now you know
How can we sing in a strange land
Don’t want to sing in a strange land
Liberation,
True Democracy
One God, One Aim, One Destiny!

CHORUS
Rally round the
Rally round the
Red for the Blood
That flowed like the river
Rally round the
Rally round the
Green for the land Africa
Rally round the
Rally round the
Yellow for the Gold
That they stole
Rally round the
Rally round the
We the Black people
Remember when we used to dress like kings
Conqueror of land, conqueror of seas
Civilisation far moved from caves
Oppressor, Oppressor man live deh
I curse that day
The day they made us slaves I say

How can we sing in a strange land
Don’t want to sing in a strange land
Liberation,
True Democracy
One God, One Aim, One Destiny!

CHORUS
Rally round the flag
Rally round the Red
Gold, Black and Green
Rally round the flag
Rally round the Red
Gold, Black and Green

A bright shining star..Africa
Catch Star Liner right now…Afrika
A history no more a mystery Afrika
Respect and authority…Afrika
Climb ye the heights of humanity
Come rally, come rally, come rally, come rally round
Come rally…

30–9–2017

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ– BLACK HISTORY

TRIBUTE TO MALCOLM X

Η ψήφος είναι σαν μια σφαίρα. Δεν ρίχνεις τις σφαίρες σου μέχρι να δεις ένα στόχο, και αν αυτός ο στόχος είναι πολύ μακριά, κράτα την ψήφο σου μέσα στην τσέπη σου.

Malcolm X

27–9–2017

MEMORIAL

* «Πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο, μέχρι να πραγματοποιηθεί».

Νέλσον Μαντέλα

25 — 9– 2017

WORKER H2 FROM JAMAICA & JOHNNY ROTTEN 198X

 

 

Ο  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΕΡΓΑΤΗΣ

I am a H2 worka
Comin’ from de island of Jamaica
I am a H2 worka
Cuttin’ cane inna Florida
Workin’ suh hard in de burnin’ sun
Wonderin’ if slavery really dun
I’m workin. workin’
Workin’ on yuh cane field still
Workin’, workin’
Workin’ for yuh meager dolla bill
Suh don’t bite de hands dat feed yuh
I have dreams like you to
Don’t treat mi like I’m a slave here
Jus’ ghey mi a wage dat is fare

I am a H2 worka
Pickin’ apple inna Florida
I am a H2 worka
Hopin’ dat tings will be betta
Suh don’t teck mi fi granted and pass mi
Like is only yuh cane and apple yuh si
Don’t teck it fi joke an’ run mi
Den sen to mi govament fi more a wi
Dis is not slavery, jus’ poverty
Talkin’ to democracy

Betta yuh did sen mi to war
Den a woulda si at a fitin’ for
Jus’ de needy, talkin’ to de greedy
Jus’ de goodness, of de restless
Wantin’ to make a betta life
For mi children and wife

Suh a com to yuh lan to help yuh
To help mi, to help wi
Dis is not slavery, jus’ poverty
Wantin’ democracy

Suh don’t bite de hands dat feed yuh
I have dreams like you to
Don’t teck mi situation fi weakness
Don’t even tink dat I am helpless
A gettin’ restless
Workin’ on yuh cane field still.

I’m workin’, workin’
Workin’ on yuh cane field still.

22-9-2017