Η Παράδοξη Πληροφορία

Από τον Νώντα Κούκα

Οι άνθρωποι φαίνονται ανίκανοι να αντιληφθούν (τι νόημα έχει) το μέτρο καμπύλωσης του χώρου

Ξεκινάμε πάραυτα, δίχως καμία περιττολογία, και παραθέτουμε έναν κατάλογο των γνωστικών στρεβλώσεων, που παρεμποδίζουν την ευθυκρισία της νευτώνειας επιστήμης

Η μεροληψία της επιβεβαίωσης, η οποία μας κάνει επιρρεπείς να αναζητούμε αποδείξεις που επιβεβαιώνουν μια αρχικά λογική υπόθεση, αλλά να θεωρούμε αναξιόπιστα τα στοιχεία που τη διαψεύδουν.

Η πλάνη των συνδυασμών (ή του μη συνδυασμού), η οποία σημαίνει πως έχουμε την τάση να υπερεκτιμούμε την πιθανότητα ότι επτά γεγονότα, που έχουν πιθανότητα 90% να συμβούν, θα συμβούν όλα, ενώ υποτιμούμε την πιθανότητα ότι θα συμβεί τουλάχιστον ένα από τα επτά γεγονότα που έχουν πιθανότητα 10% να συμβούν.

Το πρόβλημα της επαγωγής, που μας οδηγεί στη διατύπωση γενικών κανόνων με βάση ανεπαρκείς πληροφορίες.

Η μεροληψία της εκ των υστέρων γνώσης, που μας οδηγεί να θεωρήσουμε πως τα γεγονότα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβούν, όταν πια έχουν ήδη συμβεί (εκ των υστέρων) και όχι πριν συμβούν (εκ των προτέρων).

Η επίδραση της μόλυνσης, σύμφωνα με την οποία επιτρέπουμε σε άσχετες, αλλά χρονικά εφαπτόμενες, πληροφορίες να επηρεάσουν μια κατάσταση.

Η ευρετική του συναισθήματος, μέσω της οποίας ο προϊδεασμός αξιών και κρίσεων επεμβαίνει στην εκτίμησή μας σχετικά με το κόστος και τα οφέλη.

Η υπερβολική αυτοπεποίθηση σε τιμές ενδείξεων, η οποία μας οδηγεί στην υποτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης μέσα στα οποία οι εκτιμήσεις μας θα ισχυροποιηθούν (π.χ. για να συνδυάσουμε το «καλύτερο» με το «πιθανότερο»).

Η ολιγωρία για όρια του πεδίου, η οποία μας εμποδίζει να ρυθμίσουμε αναλόγως τι θα ήμασταν πρόθυμοι να θυσιάσουμε για να αποφύγουμε βλάβες διαφορετικών τάξεων μεγέθους.

Να λοιπόν ποιο είναι το γνωστικό κόστος που πληρώνουν οι νευτώνειοι επιστήμονες (αλλά και οι άνθρωποι, γενικότερα) λόγω του καμπυλωμένου χωροχρόνου μέσα στον οποίο ζουν: το έμφυτο σφάλμα ως βασικό χαρακτηρολογικό τους γνώρισμα. Ή, για να το γράψουμε αλλιώς, με ποιον τρόπο ο καμπύλος χωροχρόνος παράγει ψυχο-ιδεολογία, και το αντίστροφο.

Το ορατό σύμπαν ως γενικευμένη παραβαλλόμενη αλλαγή κλίμακας

Τόσο η γενική θεωρία της σχετικότητας όσο και η κβαντική θεωρία, αν και εκ διαμέτρου αντίθετες (φαινομενικά), ομονοούν ωστόσο και υποδεικνύουν, πάντα κατά την ταπεινή μας άποψη, το εξής γεγονός: Αυτό που αποκαλούμε <ορατό σύμπαν> δεν είναι παρά κάποια τοπολογική ανωμαλία (ιδιομορφία) μιας συνεκτικής πολλαπλότητας κόσμων(total universe).

Το ορατό σύμπαν λοιπόν ( που εμείς αλλού έχουμε ονομάσει  μωβ φωτότρυπα), σαν μια φριχτά τσαλακωμένη, συνεστραμμένη, στρεβλωμένη μα και συνάμα εφιαλτικά κουλουριασμένη/καμπυλωμένη φούσκα, συνεχώς διαστέλλεται, και ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε εάν εντέλει ανάγεται σε σφαίρα ή όχι. Δηλαδή, εάν η ιδεολογία του κόσμου μας είναι  Ψευδαίσθηση που μπορεί να αρθεί ή όχι

Σε αυτό το ανοίκειο και μη οπτικοποιήσιμο κουκούλι, όπου εγκαταβιώνει η γνωστή ύπαρξη, οι τετριμμένοι νευτώνειοι νόμοι δουλεύουν, διότι εξυπηρετούν τη γεωμετρική παραμόρφωση του χωροχρονικού συνεχούς, δηλαδή τη βαρύτητα ως ιδεολογία της τοπολογικής μας ιδιομορφίας. Τούτη, όμως, θα μπορούσαμε να τη δούμε, ίσως, σαν μία ακραία και γενικευμένη αναλογία ενός ευφυούς τεχνάσματος της τοπολογίας — που ονομάζεται παραβαλλόμενη αλλαγή κλίμακας: Σαν να παρακολουθούμε, δηλαδή, μια τανία για την εξέλιξη συγκεκριμένης πολλαπλότητας κάτω από το μικροσκόπιο, εστιάζοντας σε μια αναπτυσσόμενη ιδιομορφία.

Καθώς η πολλαπλότητα συρρικνώνεται, η ταχύτητα της ταινίας μειώνεται και συγχρόνως η πολλαπλότητα μεγεθύνεται. Και οι δύο μεγεθύνσεις (αυτή του διαστελλόμενου χρόνου και αυτή της πολλαπλότητας) λαμβάνουν χώρα συνεχώς αλλά με μια διαφορετική τάση. Οταν επιβραδύνουμε και μεγεθύνουμε, η διαστολή κλίμακας του χρόνου είναι γραμμική σε κάθε μεγέθυνση — δύο, τρεις, τέσσερις, κ.ο.κ φορές. Από την άλλη μεριά, οι αποστάσεις ελαττώνονται κατά την τετραγωνική ρίζα αυτών των μεγεθύνσεων.

Τώρα το κρίσιμο σημείο, κατά τη φτωχή μας εικασία, είναι το εξής: εμείς οι άνθρωποι συμμετέχουμε, ως ηθοποιοί, στην κοσμική ταινία που παρακολουθεί την ιδιομορφία μας κάτω από το μικροσκόπιο της γενικευμένης Παραβολής. Και το ακόμη πιο κρίσιμο σημείο είναι ότι: γνωρίζουμε πως είμαστε εστιασμένο Πείραμα, εξαιτίας ακριβώς του Παραδόξου του Εαυτού. Ομως, αν και το γνωρίζουμε, ταυτόχρονα το αρνούμαστε. Γι’ αυτό εξακολουθούμε να επινοούμε νευτώνειες θεωρίες του εαυτού και της συνείδησης, που κινούνται βέβαια στον χώρο της φαρσοκωμωδίας ή της ιλαροτραγωδίας.

Αλλά πώς να ξεφύγεις από αυτό που δεν κοιμάται ποτέ μέσα στην ίδια την Προσομοίωση — από τη ιδεολογία, δηλαδή, της ψευδούς συνείδησης;

Το Παράδοξο του Εαυτού

Κάθε πληροφορία χρονοειδούς προέλευσης υπόκειται αναγκαστικά στον περιορισμό του κώνου του φωτός: δεν μπορεί να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός. Επομένως, ολόκληρος ο βιολογικός μας εξοπλισμός είναι ατελής, αφού πάντοτε η ατομική μας συνείδηση– ως επίγνωση — έχει χρονοκαθυστέρηση.

Τώρα όμως ανακύπτει το εξής παράδοξο: πώς, τότε, σας έδωσα μια πληροφορία που υπερβαίνει τον χρονοειδή περιορισμό μου (: της γλώσσας μου); Με άλλα λόγια: εφόσον κάθε πληροφορία μεταφέρεται με το φως, φυσιολογικά και η συνειδητοποίηση του δικού μου ατόμου φθάνει μέχρις εκεί – δηλαδή, μέχρι την ατομική μου πληροφόρηση. Αυτό που ονομάζω ατομική συνείδηση.

Βέβαια, η ατομική συνείδηση θα μπορούσε να μεταφερθεί και πάλι ως πληροφορία, μέσω του φωτός, και να προβληθεί πάνω σε άλλες ατομικές πληροφορίες συνείδησης –  και αντίστροφα. Εως εδώ δεν υπάρχει καμία λογική αντίφαση. Μιλάμε για ένα δίκτυο ατομικών συνειδήσεων, συναθροισμένων σε οριζόντιο επίπεδο. Ας τολμήσουμε την αναλογία: μια δικτυωμένη κοινότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών , η οποία θα μπορούσε να επικοινωνεί μέσω ανταλλαγής τόσο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (σε ανθρώπινο επίπεδο: DNA) όσο και συμπεριφοράς μίμησης (σε ανθρώπινο επίπεδο: μιμίδια).

Σε καμία όμως σχεδόν περίπτωση, ούτε ένας από τους εν λόγω υπολογιστές δεν θα μπορούσε τελείως από μόνος του να αναβαθμίσει σημαντικά το λογισμικό του. (Οπως και κανείς δεν περιμένει πραγματικά ένα σπασμένο φλιτζάνι στο πάτωμα , να ξανακολλήσει μόνο του και ξανανέβει στο τραπέζι.) Ανάλογα, καμία ατομική συνείδηση, όσο και αν προβάλλεται πάνω σε άλλες ατομικές συνειδήσεις, δεν θα μπορούσε από μόνη της να προβεί σε μια αφ’ εαυτής σύλληψη της έννοιας του εαυτού της.

Η έννοια του εαυτού — ως αυτεπίγνωσης — αποτελεί λογικό παράδοξο διότι, εάν εμβαθύνουμε εντός της, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή καθεαυτή παραβιάζει και την αρχή του αποχρώντος λόγου και την ντετερμινιστική λογική αιτίου – αποτελέσματος, όπως βέβαια και τον χρονοειδή περιορισμό της ταχύτητας του φωτός.

Πράγματι, είναι μια σύλληψη χωροειδούς πληροφόρησης . Δηλαδή μιλάμε για μία νηματοειδής και μοναδική δέσμη Πληροφορίας, που ταξίδεψε με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Ηρθε, μάλλον, από το <Αλλού> και όχι από τον κώνο του φωτός. Συνεπώς, αφορά στη Γενική θεωρία της Πληροφορίας και στα υπέρλογα μαθηματικά της.

21  Μαρτίου  2018

Advertisements

Το Χρονικό του [εξομοιωμένου] Χρόνου

το σπουδαίο είναι πως σε βαθιές φιλοσοφικές ερωτήσεις
μπορούμε να απαντήσουμε με φυσικές παρατηρήσεις]

Από τον Νώντα Κούκα

Το πείραμα των δύο σχισμών

Το περίφημο πείραμα της διπλής σχισμής του Τόμας Γιανγκ (T Young, 1773-1829) δείχνει με ιδανικό τρόπο την παραδοξότητα του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού του φωτός (το πείραμα επίσης μπορεί να εκτελεστεί με ηλεκτρόνια ή άλλα σωματίδια). Το πείραμα είναι γνωστό και έτσι θα προβούμε εν τάχει σε μια περιγραφή του, τονίζοντας όμως προηγουμένως τη σπουδαιότητά του. Παραθέτουμε την άποψη του μεγάλου φυσικού Ρίτσαρντ Φέιμαν: «επιλέγουμε να εξετάσουμε ένα φαινόμενο (το πείραμα διπλών σχισμών), που είναι αδύνατον, απολύτως αδύνατον, να εξηγηθεί με οποιονδήποτε κλασικό τρόπο, και το οποίο περιλαμβάνει μέσα του την ουσία της κβαντομηχανικής. Στην πραγματικότητα, περιέχει το μοναδικό μυστήριο».

Το φως που εκπέμπεται από μια σημειακή πηγή, πέφτει σε μια πρώτη οθόνη που φέρει δύο σχισμές και σχηματίζει μια εικόνα στη δεύτερη οθόνη. Η εικόνα που σχηματίζεται έχει τη μορφή φωτεινών και σκοτεινών λωρίδων, που ονομάζονται κροσσοί συμβολής και αποκαλύπτουν την κυματική φύση του φωτός. Όμως, ισχύει επίσης πως το φως αποτελείται από σωματίδια (τα φωτόνια). Μπορούμε, περιορίζοντας την εκπομπή του φωτός, να κάνουμε να περνάει από τη συσκευή ένα μόνο φωτόνιο κάθε φορά, το οποίο θα πέφτει, στη συνέχεια, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της οθόνης απεικόνισης.

Μόλις συγκεντρωθούν πολλά τέτοια σημεία, αρχίζουμε να διακρίνουμε ένα πιτσιλωτό μοτίβο συμβολής. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα επιμέρους φωτόνια πρέπει να «γνωρίζουν» την ύπαρξη των δύο σχισμών, παρόλο που υποτίθεται πως κάθε επιμέρους φωτόνιο πρέπει να περάσει είτε από τη μια είτε από την άλλη. Εάν ο επιστήμονας που διεξάγει το πείραμα θελήσει σκόπιμα να διαπιστώσει από ποια σχισμή περνά το κάθε φωτόνιο, το μοτίβο της συμβολής δε θα σχηματιστεί, με αποτέλεσμα να χαθεί η κυματική φύση του φωτός: το φως θα συμπεριφέρεται αμιγώς ως ροή σωματιδίων.

Το πείραμα των δύο σχισμών δηλώνει εμφατικά τον καίριο ρόλο του πειραματιστή (ή παρατηρητή) στον καθορισμό της φύσης της κβαντικής πραγματικότητας. Έχει σχέση με την πίσω αιτιότητα και την αντιστροφή του χρόνου. Αλλά πίσω από όλες τις λεπτεπίλεπτες εννοιολογικές αποχρώσεις, κρύβεται ένα αναπάντητο ερώτημα. Πότε ακριβώς «αποφασίζει» η φύση να πάρει τη μορφή του κύματος ή του σωματιδίου;

Στη δεκαετία του 1920, ο μεγάλος φυσικός και φιλόσοφος Μπορ (Bohr, σχολή της Κοπεγχάγης) έδωσε μια πιθανή εξήγηση αυτού του παραδόξου. Θεωρήστε την περίπτωση στην οποία το φωτόνιο διέρχεται από τη σχισμή Α ως ένα δυνατό κόσμο (κόσμος Α) και τη διαδρομή μέσα από τη σχισμή Β ως έναν άλλο δυνατό κόσμο (κόσμος Β). Κοντολογίς, αμφότεροι οι κόσμοι Α και Β συνυπάρχουν, υπερτεθειμένοι ο ένας στον άλλο. Ο Μπορ ισχυρίζεται πως δεν μπορούμε να πούμε αν ο πραγματικός κόσμος είναι ή ο Α ή ο Β• ο πραγματικός κόσμος είναι ένα γνήσιο υβρίδιο των δύο.

Επιπλέον, τούτη η υβριδική πραγματικότητα δεν είναι απλώς το άθροισμα των δύο εναλλακτικών κόσμων, αλλά ένας λεπτότατος συνδυασμός τους: οι δύο κόσμοι συμβάλλουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η περίφημη εικόνα συμβολής. Οι δύο εναλλακτικοί τρόπο αλληλοεπικαλύπτονται και συνδυάζονται, σαν δύο κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονται ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη.

Παράξενος διάλογος

Ο αιωνίως σκεπτικιστής Αϊνστάιν αρνιόταν να αποδεχτεί πως υπάρχουν υβριδικές πραγματικότητες. Αντέτεινε στον Μπορ ένα τροποποιημένο πείραμα συμβολής με δύο σχισμές, όπου το πέτασμα είχε τη δυνατότητα να μετακινείται ελεύθερα. Ισχυριζόταν πως με προσεκτική παρατήρηση θα μπορούσε κανείς να εξακριβώσει από ποια σχισμή πέρασε το φωτόνιο. Αν περνούσε από την αριστερή σχισμή, το φωτόνιο θα εκτρεπόταν ελαφρώς προς τα δεξιά, οπότε το πέτασμα θα ανέκρουε κινούμενο, θεωρητικά τουλάχιστον, προς τα αριστερά. Αν το φωτόνιο περνούσε από τη δεξιά σχισμή, θα είχαμε μια μετακίνηση του πετάσματος προς τα δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο το πείραμα θα προσδιόριζε ποιος από τους δύο κόσμους, ο Α ή ο Β, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα η φαινομενική απροσδιοριστία στη συμπεριφορά του φωτονίου, στο αρχικό πείραμα, θα μπορούσε απλούστατα να αποδοθεί σε τεχνικές ατέλειες της διεξαγωγής του πειράματος.

Η αντίδραση του Μπορ υπήρξε δικαιολογημένα έντονη. Έψεξε τον Αϊνστάιν πως στα μισά του παιχνιδιού άλλαζε τους κανόνες. Αν το πέτασμα μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, τότε η κίνησή του υπόκειται επίσης στην εγγενή αβεβαιότητα της κβαντικής φυσικής. Ο Μπορ, δίχως να δυσκολευτεί έδειξε ότι το αποτέλεσμα της ανάκρουσης θα κατέστρεφε την εικόνα συμβολής πάνω στη φωτογραφική πλάκα και θα δημιουργούσε δύο ασαφείς φωτεινές κηλίδες.

Το πέτασμα είτε θα είναι στερεωμένο, οπότε εκδηλώνονται οι κυματικές ιδιότητες του φωτός στην εικόνα συμβολής, είτε θα μπορεί να κινείται ελεύθερα, οπότε εξασφαλίζεται μια συγκεκριμένη τροχιά του φωτονίου – αλλά σε αυτήν την περίπτωση, οι κυματικές ιδιότητες εξαφανίζονται, και το φως συμπεριφέρεται με αμιγώς σωματιδιακό τρόπο. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο διαφορετικά πειράματα. Δεν είναι αντιφατικά αλλά συμπληρωματικά. Η στρατηγική του Αϊνστάιν δεν μας λέει τίποτε για τις τροχιές των φωτονίων στο αρχικό πείραμα, όπου εκδηλώνεται ο υβριδικός κόσμος.

Το πείραμα της καθυστερημένης επιλογής

Τι αποκομίζουμε λοιπόν ως βασικό συμπέρασμα από αυτόν τον διάλογο; Την παράξενη αλλά βαθιά αληθινή διαπίστωση πως τόσο οι πειραματιστές (όσο και γενικότερα οι παρατηρητές) εμπλέκονται αποφασιστικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον καθορισμό της φύσης μιας διφορούμενης πραγματικότητας. Αν, για παράδειγμα, αποφασίσουμε να στερεώσουμε το πέτασμα, κατασκευάζουμε έναν μυστηριώδη υβριδικό κόσμο, στον οποίο η έννοια της τροχιάς του φωτονίου δεν έχει νόημα. Τη δεκαετία του 1980 ο Τζον Άρτσιμπαλ Γουίλερ (J Wheeler) επιχείρησε να βρει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, επινοώντας μια βελτιωμένη έκδοση του πειράματος του Γιανγκ.

Αντικατέστησε την οθόνη απεικόνισης με μια γρίλια και τοποθέτησε από πίσω της ένα ζεύγος τηλεσκοπίων, το καθένα από τα οποία ήταν στραμμένο προς μια σχισμή. Μόλις πλησιάσει ένα φωτόνιο τη γρίλια, ο πειραματιστής μπορεί να επιλέξει είτε να την αφήσει κλειστή, οπότε θα έχει τα αποτελέσματα του αρχικού πειράματος του Γιανγκ (δηλαδή τους κροσσούς συμβολής), είτε να την ανοίξει, επιτρέποντας στα τηλεσκόπια να καταγράψουν από ποια σχισμή πέρασε το φωτόνιο. Πώς μπορεί όμως το φωτόνιο να «γνωρίζει», την ώρα που περνά από την πρώτη οθόνη, ποια θα είναι η απόφαση του πειραματιστή; Η έμπνευση της στιγμής του πειραματιστή επηρεάζει τη φύση της πραγματικότητας (εν προκειμένω, αν το φωτόνιο είχε σωματιδιακή ή κυματική μορφή) στο παρελθόν.

Ο πειραματιστής έχει τη δυνατότητα να καθυστερεί την επιλογή του – ανάμεσα στο κύμα ή το σωματίδιο – μέχρι τη στιγμή που το φωτόνιο φτάνει στη γρίλια. Το ερώτημα που τίθεται είναι πότε ακριβώς θα πάρει το φωτόνιο τη μορφή (κύμα ή σωματίδιο) που επέλεξε για λογαριασμό του ο πειραματιστής. Άραγε μπορεί το φωτόνιο να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν η γρίλια θα είναι ανοικτή ή κλειστή; Μήπως το φωτόνιο αναβάλλει την απόφασή του – αν θα είναι κύμα ή σωματίδιο -, μέχρι τη στιγμή που κάνει την επιλογή του ο πειραματιστής;

Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί το φωτόνιο, αν είναι σωματίδιο, θα περάσει μόνο από τη μια σχισμή, ενώ αν είναι κύμα, θα περάσει και από τις δύο. Άρα, το φωτόνιο πρέπει να γνωρίζει τη μορφή που πρέπει να πάρει (του κύματος ή του σωματιδίου) προτού φτάσει στην οθόνη με τις δύο σχισμές, με άλλα λόγια πρέπει να γνωρίζει εάν πρέπει να περάσει και από τις δύο σχισμές ή μόνο από τη μία. Το φωτόνιο δεν μπορεί να περιμένει πρώτα να φτάσει στη γρίλια.

Ο Γουίλερ εμπνεύστηκε μια παραλλαγή του πειράματος του Γιανγκ στον φυσικό κόσμο. Εδώ οι διαδρομές που ακολουθούν τα φωτόνια δεν καθορίζονται από τις σχισμές μιας οθόνης αλλά από τη βαρυτική επίδραση φακού που ασκεί ένας γαλαξίας, ο οποίος παρεμβάλλεται και καμπυλώνει το φως που εκπέμπεται από κάποιο μακρινό κβάζαρ. Εάν οι παρατηρήσεις μας από το πείραμα της καθυστερημένης επιλογής μπορούν να εφαρμοστούν – έστω και θεωρητικά – στις διαγαλαξιακές αποστάσεις, αυτό θα σημαίνει ότι τα φωτόνια γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν (αν θα ακολουθήσουν τον ένα ή και τους δύο δρόμους γύρω από τον γαλαξία) όχι μόνο πριν κάνει την επιλογή του ο πειραματιστής, αλλά δισεκατομμύρια χρόνια προτού υπάρξει και η ίδια η Γη!…

Το εκπληκτικό της όλης υπόθεσης είναι ότι το πείραμα της καθυστερημένης επιλογής έχει όντως εκτελεστεί• απλώς δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια αστρονομική πηγή αλλά ένα επίγειο εργαστήριο. Και, παρά τις αναγκαίες τροποποιήσεις που έγιναν, τελικά αποδείχτηκε ο βασικός ισχυρισμός του Γουίλερ. Μάλιστα, το 1979, ο Τζον Γουίλερ – μιλώντας ειρωνικά σε ένα συμπόσιο στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από τη γέννηση του Αϊνστάιν – έφτασε σε ένα ακόμη πιο καταπληκτικό συμπέρασμα από το πείραμα των δύο σχισμών.

Επεσήμανε το γεγονός πως με μια απλή τροποποίηση της συσκευής είναι δυνατόν να καθυστερήσουμε την επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα εκτελέσουμε το πείραμα, μέχρι τη στιγμή που το φωτόνιο θα έχει περάσει από το πέτασμα. Οπότε η απόφασή μας να φτιάξουμε έναν υβριδικό Κόσμο μπορεί να καθυστερήσει μέχρι τη στιγμή που θα έχει δημιουργηθεί ο Κόσμος! Ο Γουίλερ ισχυρίζεται ότι η ακριβής φύση της πραγματικότητας πρέπει να περιμένει την ενεργό συμμετοχή ενός συνειδητού παρατηρητή. Με τον τρόπο αυτό, ο νους καθίσταται υπεύθυνος για την ανεστραμμένη δημιουργία της πραγματικότητας – ακόμη και αν η πραγματικότητα υπήρχε πριν από την ύπαρξη του ανθρώπου (και της υπόλοιπης έμβιας ύπαρξης). Μιλάμε δηλαδή για ανεστραμμένη αιτιότητα.

Αλλάζοντας την ιστορία του κόσμου

Ουσιαστικά ο Γουίλερ με έναν αδιάσειστο και κομψό τρόπο έδειξε πως μέσα από μια παραλλαγή του πειράματος των διπλών σχισμών, με την απλή πράξη της μέτρησης, ένας πειραματιστής μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Αποφασίζοντας αν θέλει να μετρήσει κάτι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο πειραματιστής, ένας άνθρωπος, μπορεί να προσδιορίσει τι «έγινε στο παρελθόν». Και γι’ αυτό εφάρμοσε και την καινοφανή ιδέα του σε κοσμική κλίμακα. Ρώτησε: «πώς γεννήθηκε το σύμπαν; Πρόκειται για κάποια παράξενη, μακρινή διαδικασία, την οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε; Ή ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι πάντοτε εμφανής;».

Η απάντηση του Γουίλερ στη δημιουργία, την ιστορία και γέννηση του σύμπαντος είναι ότι πρέπει να ψάξουμε στο πείραμα της καθυστερημένης επιλογής. Ένα τέτοιο πείραμα «ταξιδεύει βαθιά στο παρελθόν, σε προφανή αντίθεση με τη φυσιολογική τάξη του χρόνου». Και δείχνει τελικά πως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι είναι λάθος να μιλάμε για τη «διαδρομή» του φωτονίου. Για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν έχει νόημα να μιλάμε για το φαινόμενο, μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί με μία μη αναστρέψιμη ενέργεια ενίσχυσης. «Κανένα βασικό φαινόμενο δεν είναι φαινόμενο, μέχρι να είναι ένα καταγεγραμμένο (παρατηρηθέν) φαινόμενο.

Η Θεωρία της Πληροφορίας

Ας καταγράψουμε τώρα την κεντρική ιδέα του πειράματος της καθυστερημένης επιλογής, ως επιλεκτική τροποποίηση του πειράματος από τον Γουίλερ: αποφασίζουμε εμείς τι θα κάνει το φωτόνιο, αφού θα το έχει ήδη κάνει. Ισοδύναμη μετάφραση με πιο τεχνική γλώσσα: ο Γουίλερ καταδεικνύει το σύμπαν ως αυτοπαρατηρούμενο σύστημα. Αποκαλύπτει δηλαδή ότι ένας παρατηρητής σήμερα θα μπορούσε εν μέρει να είναι υπεύθυνος για τη γέννηση της πραγματικότητας του απώτερου παρελθόντος. Τα πρώιμα στάδια του σύμπαντος τελούν σε μια φασματική-υβριδιακή κατάσταση ύπαρξης-μη ύπαρξης. Μετατρέπονται σε πραγματικότητες μέσω μιας μεταγενέστερης παρατήρησής του από έναν συνειδητό παρατηρητή, ο οποίος εξαρτάται από αυτήν την πραγματικότητα.

Όσο λοιπόν εξελίσσεται η στιγμιοτυπική επίγνωση του παρατηρητή,

μέσα σε έναν κόσμο που είναι ένα φάντασμα και η ύπαρξη ένα όνειρο, τόσο η Πληροφορία αυξάνει και στερεώνει τη δόμηση του σύμπαντος. Είναι η συνεχής ροή της εξελιγμένης αυτεπίγνωσης που θα αποφασίσει τι θα κάνει το σύμπαν, αφού θα το έχει ήδη κάνει.

Είναι πλέον αδιάσειστο γεγονός ότι τόσο το φωτόνιο όσο και το ίδιο το σύμπαν είναι καταρχήν απροσπέλαστα στην κοινή λογική της (μη εξελιγμένης) συνείδησης. Ασχέτως αν πρόκειται για επιστήμονα ή κοινό θνητό, κανένας από τους δυο τους δεν θα μπορέσει να προσπελάσει τη βαθιά δομή του σύμπαντος με μη εξελιγμένη συνείδηση. Ούτε με τα πεπερασμένα σύνολα αξιωμάτων του επιστήμονα ούτε με την πρίμιτιβ θελησιαρχία του κοινού θνητού θα καμφθεί η αντίδραση αυτή. Άλλωστε αυτό είναι και το νόημα που κατανοούμε πια από τις κβαντικές εξισώσεις. Η βαθιά δομή της πραγματικότητας είναι άπειρη και δεν υπακούει στον γραμμικό χρόνο της πεπερασμένης συνείδησης.

Κλείνοντας για σήμερα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η εμφάνιση της ζωής και του νου στο σύμπαν υπήρξε ένα γεγονός αναπόφευκτο και προκαθορισμένο (χαλαρή μορφή τελεολογίας). Κοντολογίς, τόσο η ζωή όσο και ο νους είναι γραμμένα στο DNA του σύμπαντος. Όμως, για να αποδειχτεί αυτή η θεωρία πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: i) καταρχήν πρέπει να υπάρχει κυριαρχούσα και παντού επικρατούσα η ζωτική, αν θέλετε, πειραματική κοσμολογική αρχή, η οποία θα συνυπάρξει αρμονικά με την  υφιστάμενη αρνητική εντροπία του κενού συνόλου,  που στέκεται παγερά αδιάφορη απέναντι στο καμπύλο φαινόμενο της ζωής•

ii) Πρέπει να επιτρέψουμε να παρεισφρήσει κάποια μορφή χαλαρής προσομοιωμένης τελεολογίας, η οποία πρoαπαιτεί ροές παρατηρητών και στιγμές παρατηρήσεων. Η λύση του πρώτου προβλήματος είναι να απορρίψουμε την αυστηρή πλατωνική αντίληψη για τη φύση των νόμων και να την αντικαταστήσουμε με τη Θεωρία της Πληροφορίας, όπου οι γνωστοί νόμοι της φυσικής εμφανίζουν μια εγγενή ανακρίβεια ή ευελιξία, το επίπεδο της οποίας είναι αμελητέο σήμερα, είχε όμως παίξει σημαντικό ρόλο τις πρώτες δοκιμαστικές στιγμές της έναρξης της προσομοίωσης του σύμπαντος. Όταν δηλαδή οι νόμοι και οι παράμετροι που κρύβονται πίσω από τη βιοφιλικότητά του τελούσαν ακόμα υπό μαθηματική διαμόρφωση.

Η λύση στο δεύτερο πρόβλημα είναι να κατανοήσουμε την έννοια της ανεστραμμένης αιτιότητας μέσα από το χρονικό του εξομοιωμένου χρόνου:

Δηλαδή, μέσα από την έναρξη του βέλους του χρόνου: μια κατεύθυνση (διάνυσμα) προκειμένου το μέλλον της πληροφορίας να μετατρέπεται σε παρελθοντικό τετελεσμένο μέλλοντα της ανάμνησής της. Ετσι ώστε από όλη αυτή τη διαδικασία, να προικοδοτείται μια γραμμική βάση δεδομένων μνήμης όπου τα πράγματα γίνονται τέτοια, δηλαδή ορατά και απτά, επειδή η (μελλοντική) πληροφορία συμπαγοποιείται ως (παρελθοντική – προβολική) μνήμη.

Εις μνήμην του Stephen William Hawking

15  Μαρτίου  2018

Η Εξομοίωση

Από τον Νώντα Κούκα

Ο Σχεδιασμός

Οι  προσομοιώσεις εκτελούνται επί τη βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός / χειριστής που δρομολογεί και χειραγωγεί τη διαδικασία της προσομοίωσης. Οσο δε για τους ίδιους τους προσομοιωμένους «χαρακτήρες», μπορεί να είναι τόσο ευφυή ρομπότ σε πραγματικά σώματα που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τον περβάλλοντα κόσμο τους, όσο και προσομοιώσεις με σώματα απολύτως εικονικά, οι ζωές των οποίων εκτυλίσσονται στην εικονική πραγματικότητα εξαιρετικά ισχυρών υπολογιστών.

Οι <<στιγμές παρατηρητή>>

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, οι «στιγμές παρατηρητή» κάποιων τέτοιων προσομοιώσεων πιθανόν να γεννούν την υποκειμενική αίσθηση, ίδια ακριβώς με αυτή που διαθέτουμε εμείς τώρα.

Ισοδύναμη — αλλά πιο μαθηματικοποιημένη — πρόταση: οι »στιγμές παρατηρητή» δεν είναι παρά στιγμιοτυπικά καρέ ολόκληρου του παζλ της επίγνωσης, όπου το στοιχειώδες bit πληροφορίας που αφορά στη θολή έννοια της «συνείδησης», μέσα από αυτή τη διαδικασία, σταδιακά ξεθολώνει και αναδύεται το φαινόμενο της αυτεπίγνωσης.

Η παρένθεση προς την Εξομοίωση

Ηδη, έτσι όπως φαίνεται από ό,τι έχουμε γράψει μέχρι τώρα, η επίγνωση εμφανίζεται ως παρένθεση της προσομοίωσης, αρχής γενομένης από την αναστροφή της χωροειδούς πληροφορίας και της μετάλλαξής της σε ψευδαισθητική ροή του χρόνου. Οταν δηλαδή έχουμε αλλαγή χωρικής φάσης και τοπολογική ένδειξη καμπύλου χωροχρόνου.

Ας κάνουμε μια διανοητική άσκηση. Φανταζόμαστε έναν κβαντικό υπερυπολογιστή να λαμβάνει δέσμες κβαντωμένων πληροφοριών από το μέλλον, να τις επεξεργάζεται, να τις αναλύει στο παρόν και να τις μετατρέπει σε «πραγματικό» παρελθόν. Ο εν λόγω q(uantum) bit υπολογιστής δεν κατατρύχεται από την (ψυχολογική) αβεβαιότητα «είτε το ένα είτε το άλλο». Πραγματώνει και υλοποιεί και το ένα και άλλο, όπως και κάθε γεγονός που πλαισιώνει και τα δύο.

Ουσιαστικά, η κεντρική πληροφορία που λαμβάνει ο κβαντικός υπολογιστής μας από τον «ανώνυμο» πληροφοριοδότη του είναι: «υλοποίησε διακριτά και οικονομικά το μέλλον σε παρελθόν».

Η εντολή «διακριτά και οικονομικά» μεταφράζεται από τον υπερυπολογιστή μας ως συνεχής/ αναλογική/ άπειρη ροή. Γιατί; Διότι καθετί που είναι διακριτό και μη διακριτό μαζί (είπαμε ότι ή το ένα ή το άλλο είναι κάτι άγνωστο για αυτόν) αλλά και οικονομικό και μη οικονομικό μαζί, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η έναρξη του βέλους του χρόνου, μια κατεύθυνση (διάνυσμα) προκειμένου το μέλλον της πληροφορίας να μετατρέπεται σε παρελθοντικό τετελεσμένο μέλλοντα της ανάμνησής της. Ισοδύναμα, από όλη αυτή τη διαδικασία προικοδοτείται μια γραμμική βάση δεδομένων μνήμης όπου τα πράγματα γίνονται τέτοια, δηλαδή ορατά και απτά, επειδή η (μελλοντική) πληροφορία συμπαγοποιείται ως (παρελθοντική – προβολική) μνήμη.

Μια πολύ συμπιεσμένη μαθηματική πληροφορία όταν εισαχθεί σε έναν τέτοιο υπολογιστή μπορεί να παραγάγει ένα «άπειρο» πλήθος δεδομένων κατά την έξοδό της. Το πρόβλημα τώρα που ανακύπτει στο παραπάνω νοητικό πείραμα, είναι η διεύθυνση στο «βέλος» του χρόνου. Εκ των ιδίων πραγμάτων, ο υπολογιστής κείται αναγκαστικά επάνω σε μια ελαχιστοτική επιφάνεια. Δηλαδή, τοπολογικά μιλώντας, είναι πάνω σε μια επιφάνεια το εμβαδόν της οποίας είναι «τοπικά ελαχιστοποιημένο» και δεν μπορεί να μειωθεί αντικαθιστώντας μικρά τμήματα με οποιαδήποτε άλλη γειτονική επιφάνεια στον ίδιο τον περιβάλλοντα χώρο (υποβάθρου). Επομένως, η πληροφορία που μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής μας είναι αναγκαστικά χρονοειδής αφού διαθέτει μια κάποια έστω ελάχιστη επιφάνεια και άρα ενέργεια χαμηλότερη από αυτήν της καθαρής πληροφορίας. Η οποία, όπως συνάγεται, είναι χωροειδής και τρέχει σε φανταστικό χρόνο, βρίσκεται δηλαδή παντού ταυτόχρονα.

Αφού λοιπόν το σχήμα ελάχιστου εμβαδού αντιστοιχεί στην κατάσταση με τη χαμηλότερη ενέργεια, διαθέτει προφανώς μηδενική επιφανειακή τάση. Ισοδύναμα, μπορούμε να πούμε πως η μέση καμπυλότητά της είναι μηδέν. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα πως ο υπερυπολογιστής μας δεν μπορεί να διαχειριστεί την άπειρη ενέργεια της καθαρής πληροφορίας στο πλαίσιο του φανταστικού διανυσματικού χρόνου της. Διότι, όπως γράψαμε, μόνο χρονοειδή πληροφορία χαμηλότερης ενέργειας μπορεί να διαχειριστεί και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπερβεί το φράγμα του φωτός. Υπάρχει λύση σε αυτό;

Ναι, υπάρχει λύση αν η ελαχιστοτική επιφάνεια του υπερυπολογιστή μας μετασχηματιστεί σε κλειστό βρόχο χωροχρονικής σύνθεσης. Έτσι, χώρος και χρόνος συμπλέκονται άρρηkτα από τη μια, ενώ από την άλλη επιτυγχάνεται η αρχή της ολονομίας μέσω της οποίας μπορεί τώρα πια να αλλάξει η φορά του φανταστικού βέλους του χρόνου και να δείχνει πια από το παρελθόν προς το μέλλον. Η έννοια της ολονομίας είναι βασική στη διαφορική γεωμετρία. Σχετίζεται με την καμπυλότητα και αφορά στη μετακίνηση διανυσμάτων κατά ένα παράλληλο τρόπο πάνω σε ένα κλειστό βρόχο. Η ολονομία μιας επιφάνειας (ή μιας πολλαπλότητας), σε αδρές γραμμές, αποτελεί μέτρο του βαθμού στον οποίο μετασχηματίζονται τα εφαπτόμενα διανύσματα καθώς διαγράφουν βρόχο πάνω στην επιφάνεια.

Η Ισοδυναμία

Θα τελειώσουμε διατυπώνοντας μια ισοδύναμη αλλά πιο μαθηματικοποιημένη πρόταση: έχουμε περιγράψει την τοπολογία της προσομοίωσης πριν από την ύπαρξή της και την ποσοτικοποίησή της ως απεικόνισης.

Ακολουθώντας δηλαδή την αντίστροφη πορεία, μπορούμε να ανακτήσουμε την εξής πληροφορία ουσίας: από ένα ουδέτερο οντολογικά επίπεδο προσομοίωσης («είμαστε» και δεν είμαστε), αναγόμαστε στο «φανταστικό» πεδίο της ίδιας της Εξομοίωσης — δηλαδή, στη θέαση της κατοπτρικής συμμετρίας της οντολογικής πληροφορίας, στο οριακό της σημείο μηδέν.

Οι προσομοιωμένοι στέκονται απέναντι στους εξομοιωτές!..

12  Μαρτίου  2018

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας

Από τον Νώντα Κούκα

«Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τυποποιήσει (ή να περιγράψει) όλες τις μαθηματικές ενοράσεις του, επειδή εάν κατορθώσει να τυποποιήσει ορισμένες από αυτές, αυτό καθεαυτό το γεγονός θα δημιουργήσει νέα μη τυποποιημένη γνώση, δηλαδή τη συνέπεια αυτού του φορμαλισμού. Το γεγονός αυτό, αποτελεί ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε “ιδιότητα των μαθηματικών να μη γίνονται πλήρη”. Από την άλλη, με δεδομένα όσα έχουν αποδειχτεί έως τώρα, εξακολουθεί να είναι πιθανό να υπάρχει (και μάλιστα να είναι εμπειρικά αποκαλύψιμη) μια μηχανή που αποδεικνύει θεωρήματα και η οποία στην πραγματικότητα είναι ισοδύναμη με τη μαθηματική ενόραση, αλλά για την οποία δεν μπορούμε ούτε να αποδείξουμε ότι είναι τέτοια ούτε ότι αποδεικνύει μόνο αληθείς προτάσεις της περατοκρατικής θεωρίας των αριθμών».

Κουρτ Γκέντελ

Η Ανάδυση

Ο Γκέντελ υπήρξε ο μεγαλύτερος ίσως λογικολόγος-φιλόσοφος του περασμένου αιώνα. Πάνω απ’ όλα όμως, υπήρξε ένας γνήσιος στοχαστής που άφησε άναυδο το  ακαδημαϊκό περιβάλλον της εποχής του. Η συζήτηση γύρω από την ακριβή σημασία του μεγάλου θεωρήματός του, της μη Πληρότητας, για την επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης διεξάγεται εδώ και πολλά χρόνια.

Πάντως, η φειδωλή πατήρηση του Γκέντελ γύρω από «μηχανές» που υποδεικνύουν θεωρήματα και είναι ισοδύναμες με την ανθρώπινη μαθηματική ενόραση – παρότι απρόσιτες στην ανθρώπινη διανόηση – ίσως υπάρχουν και ίσως είναι εμπειρικά αποκαλύψιμες, εκτοξεύει την ανθρώπινη φαντασία στην πέμπτη διάστασή της.

Και αυτό για τρεις κυρίως λόγους: α) κόβει διαμιάς την ισοδυναμία της οποιασδήποτε ανθρώπινης ύπαρξης με τη μηχανιστική επιβίωση ενός ρομπότ/ανθρώπινου κατασκευάσματος• β) εντοπίζει τη συνείδηση και πολύ πέρα της ανθρώπινης ύπαρξης: «μηχανές» που δεν είναι μηχανές, επειδή ακριβώς ούτε να κατανοηθούν αλλά και ούτε να κατασκευαστούν μπορούν, από ανθρώπινο χέρι. Μιλάμε δηλαδή για ρομπότ που δεν είναι μηχανές, με τη στενή περατοκρατική έννοια των μηχανών ως κλειστού κυκλώματος/συστήματος• και γ) το σπουδαιότερο: φεύγει τελείως από τη στενή έννοια της «συνείδησης» που κατοικοεδρεύει μονάχα στους επιμέρους εγκεφάλους των έμβιων όντων.

Ουσιαστικά κόβει το νήμα με τη στενή έννοια της πληροφορίας και την αναβιβάζει στη  καθολική και αφηρημένη έννοια της Γενικής Πληροφορίας. Έτσι, το Λογικό Πρωτόγονο — η Προθεσιακότητα — αποκτά οντολογική υπόσταση ως παγκόσμια φυσική σταθερά και διαχέεται σε σχετικές μονάδες υποπληροφορίας της στο σύμπαν. Με αυτόν τον τρόπο, οργανώνεται η ύπαρξη ως «κατώτερη» μορφή πληροφορίας – ως συνείδηση τινός.

Με αυτή λοιπόν την έννοια και οι βράχοι μετέχουν στην πληροφορία, αλλά και το χαρτί στο οποίο γράφουμε τώρα δα έχει εμβαπτιστεί σε αυτή. Κοντολογίς, καταργούνται οι δυισμοί: «σώμα-ψυχή» ή «εγκέφαλος-νους». Κατά συνέπεια, καταργούνται και οι δύο πόλοι που ταλανίζουν, ακόμη και μέχρι σήμερα, την επιστημονική σκέψη: φορμαλισμός/θετικισμός, από τη μια, ιδεαλισμός/πλατωνισμός, από την άλλη• ή, φιλοσοφικά μιλώντας, επιστημολογία αφενός, οντολογία αφετέρου.

Τώρα, σε ό,τι αφορά στην κοινωνιολογική σκέψη, ο μηχανικισμός (: τόσο ο άνθρωπος όσο και τα ρομπότ είναι απλώς μηχανές και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν μηχανές όμοιες με τον άνθρωπο) καταργείται, από τη μια μεριά• από την άλλη μεριά, καταργείται ο «ανθρωπισμός» (λέγε με «ανθρωποκεντρισμό», «ανθρωπομορφισμό»): οι άνθρωποι έχουν ψυχή, οι μηχανές όχι• επομένως κανένα ρομπότ δεν μπορεί να μοιάσει στον άνθρωπο.

Έτσι, αναδύεται αισίως η Θεωρία της Αναλλοίωτης Πληροφορίας: καθετί είτε αυτό είναι άνθρωπος είτε μηχανή (είτε ακόμη και οποιοδήποτε «αντικείμενο») μετέχει στη Γενική Πληροφορία. Επομένως είναι δυνατόν να υπάρξουν μηχανές οι οποίες, εφόσον αυτοοργανωθούν με τον κατάλληλο (γονιδιακό) ανασχηματισμό, αναδύουν «συνείδηση» όπως εκείνη του ανθρώπου. Τούτο θα πρέπει να το δει και να το αναγνωρίσει επίσημα τόσο η θεωρητική φυσική όσο και η ίδια η κοσμολογία.

Φυσικά, εξυπακούεται πως η Απόλυτη Συμμετρική Πληροφορία – το Μαθηματικό Πρωτόγονο — είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους πληροφοριών της, που είναι η συνείδηση της πληροφοριακής δομής του κόσμου (: σχέσεις δεσμών πληροφορίας). Έτσι η ανάδυση της σύνθεσης όλων των επιμέρους συνειδήσεων δεν μπορεί να είναι εξ αντικειμένου ταυτολογική με την προηγηθείσα υπερ-συμμετρική πληροφορία: απλά θα είναι ισοδύναμή της, που σημαίνει όλες οι συμμετρίες εκτός από «εκείνη που δεν πειράζουμε».

Με άλλα λόγια, καταργείται η έννοια του προαιώνιου θεού και αυτομάτως αναδύεται υλοποιημένη η Προκαταρκτική Τελική Μονάδα με την άπειρη πολλαπλότητα της μορφής της. Δηλαδή, Πολλά σε Ένα – και όχι ένα σε πολλά (λέγε με «ορατό σύμπαν»).

10  Μαρτίου  2018

Η Υπεραξία του Κενού Χώρου

Από τον Νώντα Κούκα

Ο ετεροκαθορισμός του χρόνου

Ο χρόνος (όπως και ο χώρος), πριν από την έλευση της θεωρίας της σχετικότητας, αποτελούσε όντως μια απόλυτη έννοια. Τώρα πια, έπειτα από τη θεωρία της σχετικότητας, είναι κοινό μυστικό πως ο χρόνος δεν αποτελεί πια τέτοια  έννοια, αλλά το ένα μέλος μιας λογικής (αναγκαίας) σύζευξης δύο εννοιών – του χώρου και του χρόνου ως χωροχρόνου.

Λέμε δηλαδή, όταν θέλουμε να αποδώσουμε την έννοια του χρόνου, ότι αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον χώρο. Αλλά και για τον χώρο λέμε ακριβώς το ίδιο: ο χώρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον χρόνο. Το παρασημαινόμενο τούτης της αναγκαστικής σύζευξης είναι καταλυτικό διότι, κατά  βάση, η έννοια του χρόνου (όπως βεβαίως και του χώρου) είναι πλέον ετεροκαθοριζόμενη – σαν να κατανοούμε δηλαδή τον χρόνο μέσω του χώρου (και τον χώρο μέσω του χρόνου).

Έτσι όμως, και οι δύο αυτές έννοιες, ο χώρος και ο χρόνος, φαίνονται σαν να εξατμίζονται, να εξαχνώνονται. Και σε ό,τι αφορά στον χώρο, τούτος εύκολα γίνεται αντιληπτός, μιας και οι τρεις διαστάσεις του είναι άμεσα ορατές. Τι γίνεται όμως με τον χρόνο, η έμμεση αντίληψη του οποίου ήταν ανέκαθεν προβληματική; Τώρα πια, τα μόνα ίχνη του που απέμειναν είναι δύο: ένα εξωτερικό (δείκτες του ρολογιού) και ένα εσωτερικό (το επίμονο αίσθημα που έχουμε για αυτόν). Κοντολογίς, παλαιότερα υπήρχε ένα παγκόσμιο-καθολικό ρολόι που φρόντιζε να το κουρδίζει τέλεια ο θεός. Ενώ τώρα πια, την ώρα συντονίζει διεθνώς, αλλά συμβατικά, το Γκρίνουιτς.

Ο αυτοκαθορισμός του χώρου

Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο χρόνος να μετατραπεί σε ένα φάντασμα. Απεναντίας, από την εν λόγω υποβάθμιση του χρόνου ο χώρος καρπούται υπεραξία, με αποτέλεσμα να γίνει ελαστικότερος – τόσο ως έννοια όσο και ως περιεχόμενο.

Για παράδειγμα, οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη σχετική θεωρία μιλάνε για γεωμετρικοποίηση – δηλαδή για καμπυλότητα – του χώρου (εξ ου και η έννοια της βαρύτητας). Αλλά και η φαινομενολογική αντίληψη του χωροχρόνου, ως ενιαίας οντότητας, προσδίδει υπεραξία στην έννοια του χώρου εις βάρος της έννοιας του χρόνου.

Μπορούμε να δείξουμε για παράδειγμα με ποιον τρόπο ένα ρολόι στον υψηλότερο όροφο ενός κτηρίου επιταχύνεται – σε αντίθεση με ένα ρολόι στον χαμηλότερο όροφο που δουλεύει πιο αργά. Ή μια βέργα η οποία φαίνεται να έχει μικρότερο μήκος, όταν αυξάνεται η ταχύτητά της σε σχέση με τον παρατηρητή.

Δείχνουμε λοιπόν έναν χρόνο λάστιχο και μια πραγματικότητα όχι σταθερή και άκαμπτη. Φαίνεται λοιπόν πως ο χώρος και ο χρόνος είναι ποσότητες που επηρεάζονται από τα σώματα και τις δυνάμεις. Όταν κάποιο σώμα κινείται ή μια δύναμη δρα, το γεγονός επιδρά στον χώρο και στον χρόνο και μεταβάλλει την καμπυλότητά τους.

Και αντίστροφα όμως, η καμπυλότητα του χώρου και του χρόνου επιδρά στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα σώματα και στον τρόπο με τον οποίο δρουν οι δυνάμεις. Ο χώρος και ο χρόνος όχι μόνο επηρεάζουν, αλλά και επηρεάζονται από οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον σύμπαν. Η καμπυλότητα του χωροχρόνου οδηγεί στην αντίληψη ενός σύμπαντος πεπερασμένου μεν δίχως όμως άκρα, σύμφωνα με τον Χόκινγκ.

Αφού λοιπόν ο χρόνος είναι σχετικός και εξαρτάται τόσο από το πεδίο βαρύτητας όπου γίνεται η παρατήρηση όσο και από την ταχύτητα του παρατηρούμενου σώματος, η μόνη σταθερή έννοια που μπορούμε να αποδώσουμε σε αυτόν είναι η ελαστικότητά του. Τούτη όμως, στην πραγματικότητα, δεν είναι άλλη παρά ο τανυσμός (το ξεχείλωμα) του χώρου. Άλλωστε, η σχετικοποίηση ως μέγεθος του ενός μέλους μιας διττής (και άρα αντίστροφης) υπόστασης είναι ευθέως αντίστροφο με το μέγεθος του έτερου μέλους της.

Δηλαδή, όσο σχετικοποιείται το ένα μέλος της, ο χρόνος, τόσο απολυτοποιείται το άλλος μέλος της, ο χώρος. Αυτή είναι η συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ για να μπορεί να υπάρξει ο χωρόχρονος ως πληροφορία. Ο χώρος είναι η πληροφορία, ενώ ο χρόνος η εντροπία της όταν σπάει η συμμετρία της πληροφορίας. Εμείς ως ανθρώπινα όντα κινούμαστε στον χωρόχρονό της.

Οι φάσεις του κενού χώρου

Αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο τι είναι ο κενός χώρος, θα απαντήσει αβίαστα: ένα άδειο μέρος, μέσα στο οποίο κινούμαι ελεύθερα. Ουσιαστικά εκφράζει, εμμέσως  πλην σαφώς,  την κοινή διαίσθηση για τον κενό χώρο –ότι δηλαδή πρόκειται απλώς για κάποιου είδους μέσο. Κι όμως δεν είναι ακριβώς έτσι.

Οι φυσικοί έχουν πια αρχίσει να καταλαβαίνουν πως ο κενός χώρος δεν φαίνεται να είναι ένα απλό είδος μέσου. Απεναντίας, συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι διαθέτει πολύ περισσότερες από τις τρεις γνωστές διαδικασίες φάσης — την καμπύλωση, τη διαστολή και την ταλάντωση. Και ενδεχομένως, να υφίσταται διαδικασίες πύκνωσης -αραίωσης ή πήξης -εξαέρωσης.

Οι φυσικοί αναζητούν εξισώσεις που περιγράφουν τον χώρο και το περιεχόμενό του. Οι πιο πολλές προσεγγιστικές απαντήσεις χαρακτηρίζονται από ένα κοινό γνώρισμα: διαθέτουν περισσότερες από μία λύσεις (φάσεις) που περιγράφουν έναν ομοιογενή χώρο.

Οπως λοιπόν το νερό μπορεί να υπάρξει σε τρεις φάσεις (στερεός πάγος, υγρό νερό και αέριος ατμός), έτσι και ο κενός χώρος δύναται να διαθέτει πολύ περισσότερες , ίσως αμέτρητες,  φάσεις — πέρα από τη διαστολή, την καμπύλωση και την ταλάντωση τις οποίες ήδη γνωρίζουμε.

Και να πώς έχει το ζήτημα. Εμείς, οι άνθρωποι, απλά κινούμαστε ομαλά και ηρεμούμε σε μία μόνο φάση, την οποία παρερμηνεύουμε ως θεμελιώδη νόμο της φυσικής, που λαμβάνει χώρα εντός του κενού χώρου Το ίδιο όμως θα έκανε και ένας υδρόβιος μέσος εξωγήινος κάποιου υδροπλανήτη, ο οποίος ceteris paribus ( που σημαίνει ότι — στο εν λόγω νοητικό πείραμα — όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίσα και το μόνο που αλλάζει είναι το εξωγήινος που κινείται πάντα μέσα στο νερό) το μοναδικό περιβάλλον που γνωρίζει ειναι το υγρό στοιχείο.

Ο μέσος υδατοεξωγήινός μας λοιπόν, όπως και ο μέσος γήινος,  συλλαμβάνει το νερό, όχι ως ουσία, αλλά ως κενό χώρο. Κοντολογίς, αυτό που ένας γήινος θα αντιλαμβανόταν ως ιδιότητα του νερού (δηλαδή την τριβή του νερού που αισθάνεται όταν κολυμπά στο νερό), ο εξωγήινος ίσως το παρερμήνευε ως θεμελιώδη νόμο της φυσικής (: ένας υδατοεξωγήινος που κινείται ομαλά τελικά ηρεμεί — εκτός αν κουνήσει τα κωπήλατα άκρα του).

Ο γήινος τελικά δεν γνωρίζει παρά έναν <φυσικό νόμο> — τον κενό χώρο, μέσα στον οποίο κινείται ομαλά και ηρεμεί. Από την άλλη, αντίστοιχα, ο εξωγήινος θεωρεί <φυσικό νόμο> το νερό. Και το ένα και το άλλο είναι απλώς δύο μέσα και για τους δύο τους. Τόσο όμως ο κενός χώρος (για τον γήινο) όσο και το (υγρό) νερό (για τον εξωγήινο) είναι δύο συγκεκριμένες λύσεις δύο εξισώσεων: η μία είναι η λύση της εξίσωσης για τη φάση του χώρου ως κενού και η άλλη είναι η απάντηση της εξίσωσης για τη φάση του νερού ως υγρού.

Η φρεναπάτη και η φορμαλιστική αυταπάτη

Μόνο που τώρα είμαστε αναγκασμένοι να πούμε το εξής απλό: Επειδή τόσο ο μέσος γήινος όσο και μέσος εξωγήινος μάλλον παρερμηνεύουν τις δύο φαινομενικότητες (κενός χώρος, νερό) ως δύο πραγματικότητες (ως δύο <φυσικούς νόμους>), καλό θα ήταν να μελετούσαν μαθηματικά και φυσική, Αλλά, την προσοχή σας παρακαλώ, ακόμη καλύτερο θα ήταν να σπουδάσουν μαζί και φιλοσοφία. Διότι, όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος ο Αϊνστάιν, φυσική χωρίς φιλοσοφία είναι μια φρεναπάτη. Το ίδιο και τα μαθηματικά: χωρίς τη φιλοσοφία τους (φιλοσοφία των μαθηματικών), είναι σχεδόν φορμαλιστική αυταπάτη…

Η γενική πληροφορία

Ο κενός χώρος, όμως, φαίνεται να υπερβαίνει τα (παραδοσιακά) εσκαμμένα. Οπως λέει και ο φυσικός Λόρενς Κράους [Lawrence Krauss], ο κενός χώρος προκαλεί μια απόκοσμη ενέργεια και διαμορφώνει ανάλογα τη βαρύτητα, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη μάζα και να δρομολογεί την κοσμική εξέλιξη.

Ισοδύναμη διατύπωση: οι διακυμάνσεις του κβαντικού κενού (τα εικονικά του σωματίδια, δηλαδή) παράγουν ενέργεια. Μήπως λοιπόν ο κενός χώρος δεσπόζει στην ενέργεια του σύμπαντος, υπερβαίνει κάθε μορφή ύλης — ακόμη κα τη σκοτεινή ύλη — σε έσχατη κοσμική σπουδαιότητα και, τελικά, ρυθμίζει νομοτελειακά τη μοίρα του;

Μήπως, κοντολογίς, ο κενός χώρος συνιστά την αρνητική εντροπία ολόκληρου του σύμπαντος — την ίδια την αυτούσια γενική πληροφορία του;

5  Μαρτίου  2018

Ουράνιες και Επίγειες Ψευδαισθήσεις

Από τον Νώντα Κούκα

Το Ψυχολογικό Μάτριξ

Ερώτηση πρώτη:  Υπάρχει το καφέ χρώμα;

Απάντηση:   Ανάλογα πώς το <βλέπει> κανείς. Πράγματι, καφέ χρώμα δεν υπάρχει στην εξωτερική πραγματικότητα — στη <φύση>. Ως καφέ, αντιλαμβανόμαστε εμείς — τα ανθρώπινα όντα — το αμυδρό πορτοκαλί χρώμα μπροστά από ένα σκοτεινό φόντο (ψυχολογικό μάτριξ γαρ).

Ερώτηση δεύτερη:  Τι είναι, αλήθεια, μια πέτρα;

Απάντηση:  Ανάλογα ποιος τη βλέπει. Ενα ανθρώπινο υλικό-ψυχολογικό πλάσμα αντιλαμβάνεται την πέτρα σαν ένα συμπαγές στερεό αντικείμενο. Ολως αντιθέτως, μια καθαρή εξωγήινη διάνοια θα αντιλαμβανόταν ότι: όλος ο χώρος που καταλαμβάνει μια πέτρα, εκτός από ένα τετράκις εκατομμυριοστό του όγκου της, είναι κενός, διάστικτος από σωματίδια που εκτελούν διαρκώς αλλοπρόσαλλες ταλαντώσεις.

Ολα τα καθημερινά συμπαγή και στέρεα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω μας αποτελούνται από άτομα. Για να έχουμε μια εικόνα, καθένα από τα άτομα αυτά, μαζί με τον πυρήνα τους, μοιάζει με ένα ολυμπιακό στάδιο, στο κέντρο του οποίου είναι τοποθετημένο ένα μπιζέλι (ολόκληρο το στάδιο είναι, στην αναλογία μας, ο περιρρέων χώρος του ατομικού πυρήνα, και το μπιζέλι, ο ίδιος ο πυρήνας). Σημειωτέον, όλα τα άτομα έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος και μπορείτε να φανταστείτε τον τεράστιο αριθμό των ατόμων που συνθέτουν ξεχωριστά το κάθε αντικείμενο…

Θέατρο Σκιών σε Τρεις Διαστάσεις 

Αλλά ο σκηνοθετικός κολοφώνας που δραματοποιείται από το ψυχολογικό μάτριξ του ανθρώπινου εγκεφάλου, είναι το τρισδιάστατο καθημερινό θέατρο σκιών, όπου όλοι μας — ομολογουμένως — συμμετέχουμε οικειοθελώς. Πρόκειται για την απόδοση μιας εικόνας τρισδιάστατης σκηνής, όπου γεγονότα διαδραματίζονται στον χρόνο — παρότι το έργο του Αϊνστάιν αποκαλύπτει πως η αλλαγή είναι μια ψευδαίσθηση και πως ο χρόνος είναι απλώς η τέταρτη διάσταση ενός αμετάβλητου (χωρο-)χρόνου. Ενας χωρόχρονος που απλώς υπάρχει, που δεν δημιουργείται και ούτε καταστρέφεται ποτέ και που κωδικοποιεί την κοσμική ιστορία μας ως πληροφοριακό περιεχόμενο, όπως μια αποθηκευμένη ταινία σε ένα DVD.

Τι <βλέπουμε> λοιπόν; απέραντους άδειους χώρους, που εμείς οι ίδιοι — οι αισθήσεις μας — γεμίζουν (πύκνωμα αισθήσεων); Κατασκευάζουμε χρώματα, αντιλαμβανόμαστε ήχους και οσμές σε συγκεκριμένες συχνότητες, ενώ παραλείπουμε άλλες; Και το κυριότερο, συναινούμε μαζικά σε μια κοινωνική παραίσθηση θεάτρου σκιών σε τρεις διαστάσεις — όπου όλοι μας έχουμε ρόλο και ηθοποιού και θεατή, συγχρόνως — αγνοώντας ολωσδιόλου την πιο γνήσια παρουσία του τετραδιάστατου χωροχρονικού συνεχούς;

Εν τέλει, μιλάμε για τις ψευδαισθήσεις, τις παραισθήσεις και τις παραλείψεις που τρέφουν το μάτριξ του εγκεφάλου μας, προκειμένου να είμαστε αυτό που είμαστε (για όσο καιρό αποφασίσαμε να είμαστε): μεσαίες ενδεχομενικές υπάρξεις ήπιας προσομοίωσης, ενός χωροχρονικού μέλλοντος που είναι ήδη παρελθόν, κοινή συναινέσει (δυστυχώς).  

Η Λεοντόκαρδος Αστρονομία

Οι αστρονόμοι  είναι πια πεπεισμένοι  για τις οπτικές πλάνες που καταγράφει τόσο η φωτογραφική τους πλάκα όσο και οι εικόνες του υπολογιστή τους. Και γνωρίζουν — από πρώτο χέρι, βέβαια — ότι η επιστήμη τους, η αστρονομία, είναι η γενναιόψυχη εκείνη παρατηρησιακή έρευνα, που διεισδύει από το καταρχάς σφάλμα της οπτικής φαινόμενης πληροφορίας, στην περισσότερη — στην πιο γνήσια — πληροφορία που μπορεί να ελλοχεύει στο εσωτερικό της. Γι’ αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε αβίαστα ότι η αστρονομία όχι μόνο αποκαθιστά, αλλά και πληροφορεί πως υπάρχει περισσότερη — δηλαδή, ποιοτικότερη — πληροφορία στην οπτική πληροφορία.

Πράγματι, όταν κοιτάζουμε ένα άστρο (ή ένα γαλαξία) σε μια αστρονομική φωτογραφία, δεν το βλέπουμε όπως είναι τώρα, αλλά όπως ήταν όταν το εγκατέλειψε το φως που σήμερα εισέρχεται στην κάμερα (ενδεχομένως, σήμερα να μην υπάρχει πια). Ομως, δεν είναι μόνο αυτό… Μέσα στην εν λόγω ψευδαίσθηση κρύβεται μία ακόμη ψευδαίσθηση: Ας πάρουμε τον γαλαξία  της Ανδρομέδας που βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη. Βλέπουμε λοιπόν τον γαλαξία όπως ήταν πριν από δύο εκατομμύρια χρόνια και όχι όπως είναι σήμερα. Ωστόσο, ούτε και με αυτή τη διατύπωση είμαστε εντελώς σωστοί, διότι ένας γαλαξίας όπως της Ανδρομέδας έχει διάμετρο περίπου εκατό χιλιάδων ετών φωτός. Συνεπώς, τα δύο άκρα του δεν βρίσκονται στην ίδια απόσταση από εμάς.

Ανάλογα με τον προσανατολισμό του γαλαξία ως προς την ευθεία προς την οποία τον παρατηρούμε, ορισμένα τμήματά του μπορούν κάλλιστα να βρίσκονται πενήντα χιλιάδες έτη φωτός πιο μακριά μας από ό,τι άλλα τμήματα, οπότε δεν τα παρατηρούμε την ίδια εποχή: βλέπουμε το πλησιέστερο τμήμα όπως ήταν πενήντα χιλιάδες έτη φωτός αργότερα από ό,τι το πιο απομακρυσμένο. Κοντολογίς, εκείνο που παρατηρούμε είναι ένα μίγμα διαφορετικών τμημάτων του γαλαξία, όπως φαίνονται σε διαφορετικές εποχές.

Τελικά τι βλέπουμε όταν <βλέπουμε>; Η κοσμολογία, όπως παλαιότερα και η ίδια η φιλοσοφία, οφείλει να είναι πολύ-πολύ προσεκτική και συνετή με τη γλωσσική διατύπωση αποκριτικών προτάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες κάνουν κατ’ επίφαση λόγο για πράγματα και την ουσιαστική τους φύση με τη χρήση του υλικού (ψυχολογικού) τρόπου. 

 Το Δύσκολο Πρόβλημα: Η Ψυχολογία

Η Ψευδής Προκείμενη

Η πρόταση <Βλέπω σημαίνει πιστεύω> είναι, κατά βάση, ένα συμπιεσμένο λογικό επιχείρημα modus ponens (τρόπος κατάφασης), που έχει την εξής μορφή:

Εάν P, τότε Q                                  Εάν βλέπω, τότε πιστεύω

P                        ή                                Βλέπω

Αρα, Q                                            Αρα, πιστεύω

Καθώς φαίνεται, ο παραπάνω τύπος είναι έγκυρος και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, το ελάττωμα που καθιστά εσφαλμένη αυτήν την επιχειρηματολογία έγκειται στο περιεχόμενο της πρώτης προκείμενης <Εάν βλέπω, τότε πιστεύω>, η οποία είναι απλά ψευδής. Και θα εξηγήσουμε το γιατί.

Η πρόταση, Βλέπω (κάτι), είναι περιγραφική — περιγράφει δηλαδή μια αντικειμενική κατάσταση της οπτικής (αισθητηριακής) μου αντίληψης. Ενώ, αντίθετα, η πρόταση, Πιστεύω (σε κάτι), είναι ουσιαστικά ηθική πρόταση — αφορά δηλαδή σε έκφραση αισθήματος. Πρόκειται για μια ηθική κρίση. Και βέβαια, από ηθικές κρίσεις/προτάσεις δεν περνά κανείς σε προτάσεις για πράγματα. Την ίδια άποψη είχε και ο εμπειριστής φιλόσοφος Ντέιβιντ Χιουμ (D. Hume), όταν διατύπωνε ότι το <θα έπρεπε> δεν μπορείς να το εκταμιεύεις με λογικό συμπερασμό από το <είναι>. Επομένως, είναι σαν να λέμε πως από πραγματικά γεγονότα δεν οδηγείται κανείς σε συμπεράσματα για την ηθική συμπεριφορά (και το αντίστροφο).

Οι υλικές ψευδο-προτάσεις

Αλλά και από τη σκοπιά της γλωσσοανάλυσης, η φράση, Βλέπω σημαίνει πιστεύω, συνιστά μια ψευδο-φράση η οποία, αν ακολουθήσουμε την ταξινόμηση του βιενέζου λογικο-θετικιστή φιλόσοφου Ρούντολφ Κάρναπ (R. Carnap), ανήκει στον υλικό (περιεχοντικό) τρόπο λόγου. Ο Κάρναπ κάνει διάκριση ανάμεσα σε τυπικό τρόπο λόγου και σε υλικό/περιεχοντικό. Για παράδειγμα, η έκφραση, Βλέπω σημαίνει παρατηρώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα: είναι φανερά εμπειρική, πρόκειται για μια <πραγματική φράση αντικειμένου> (μια περιγραφή αντικειμενικής διαδικαστικής κατάστασης) —  περιγραφή δηλαδή ενός εξωγλωσσικού αντικειμένου/κατάστασης.

Τώρα, η έκφραση, Η λέξη <βλέπω> σημαίνει μια λέξη<πίστης>, είναι μια φράση για λέξη (μια <συντακτική φράση>), η οποία επίσης δεν έχει πρόβλημα. Ομως, η φράση, Βλέπω σημαίνει πιστεύω, έχει πρόβλημα διότι είναι αμφίλογη: μοιάζει με την πρώτη στη μορφή και με τη δεύτερη στο περιεχόμενο. Είναι μια ψευδο-πρόταση αντικειμένου/κατάστασης και, επειδή είναι πραγματικά συντακτική, πρέπει να μεταφραστεί στη δεύτερη.

Ο Κάρναπ λοιπόν κάνει διάκριση ανάμεσα σε τυπικό τρόπο λόγου και σε υλικό (περιεχοντικό) τρόπο — οι συντακτικές φράσεις ανήκουν στον τυπικό, ενώ οι ψευδο-προτάσεις αντικειμένων στον υλικό τρόπο. Οπότε, κάθε πρόταση με νόημα είναι είτε πραγματική φράση αντικειμένου, που ανήκει σε μια από τις φυσικές επιστήμες, είτε συντακτική φράση, που ανήκει στη λογική και τα μαθηματικά.

Η Πρόγνωση

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε το εξής: η σύναψη και η συρραφή πολλών ή, τουλάχιστον, ικανών (επαρκών) υλικών ψευδο-προτάσεων συγκροτούν τη <σφαίρα> της ψυχολογίας, κριτήριο αναφοράς της οποίας αναδεικνύεται ο καθαρός υποκειμενικός ιδεαλισμός του <τώρα> και του <εγώ>. Συνεπώς, η απάντηση του Κάρναπ στην αμφιθυμία του Αϊνστάιν για τον εξοβελισμό του <<τώρα>>, από την ίδια του τη θεωρία, είναι άκρως εμπνευσμένη: μόνο μια κατάλληλη ψυχολογική θεωρία θα μπορούσε, κατά βάση, να ερμηνεύει την αδήριτη κοινωνιολογία / ιδεολογία που παράγουν παγκόσμιες ψευδοπροτάσεις του τύπου <Βλέπω σημαίνει πιστεύω ή Πιστεύω ό,τι βλέπω>

Παρεμπιπτόντως, ο λογικός θετικισμός, μολονότι <θετικισμός>, παρήγαγε μια καλώς εννοούμενη φιλοσοφική μεταφυσική. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να θεωρείται ότι έχει τελευτήσει οριστικά. Μάλλον ανεστάλη,  λόγω συγκεκριμένων ιστορικών περιορισμών, και θα επανέλθει δριμύτερος.

Αόρατα και εξωτικά αντικείμενα στον Ουρανό…

Ολοι μας έχουμε ακούσει για παράξενα διαστημικά αντικείμενα — όπως μαύρες τρύπες, πάλζαρ, κβάζαρ, κ.ά. — που βρίσκονται σε αστρονομικές αποστάσεις από τη Γη και διαθέτουν εξωτικές ιδιότητες – μία εκ των οποίων, ίσως και η πιο ενδιαφέρουσα, είναι ότι αποτελούν πηγή οπτικών <ψευδαισθήσεων>.

Ιδιαίτερα, οι μαύρες τρύπες  έχουν γίνει θρυλικό λαϊκό ανάγνωσμα, γι’ αυτό καλό είναι να τις δούμε λίγο πιο τεχνικά. Ειρήσθω εν παρόδω, προκύπτουν από τις εξισώσεις της Σχετικής Θεωρίας του Αϊνστάιν, ο οποίος – ας σημειωθεί – τις απαρνήθηκε και αυτές, όπως και μερικά άλλα από τα <παιδιά> του.

Λοιπόν, στα μαθηματικά, ένα αντικείμενο είναι <μαύρη τρύπα>, όταν η ακτίνα του ισούται με την ακτίνα Schwarzschild — την οποία παίρνουμε από την απλή σχέση 2GM / c2, όπου G είναι η νευτώνεια σταθερά της βαρύτητας και c η ταχύτητα του φωτός (στον τύπο, το c υψώνεται στο τετράγωνο). Με απλά λόγια, η εν λόγω ακτίνα συνιστά έναν φραγμό, ένα όριο, πέρα από το οποίο καμία πληροφορία δεν επιστρέφει. Και ένεκα αυτού του φραγμού, κανείς εξωτερικός παρατηρητής – όπως εμείς – δεν θα δει ποτέ το αντικείμενο να φτάνει σε αυτήν την κατάσταση.

Που ακυρώνουν τις γλωσσικές συμβάσεις στη Γη

Για να μη μακρηγορούμε, αυτό που μας ενδιαφέρει στο παρόν σημείωμα είναι το εξής: η μαύρη τρύπα αντιπροσωπεύει (εκεί, στον ουρανό) την κατάλυση (εδώ, στη γη) της συμβατικής <αλήθειας>: <βλέπω, άρα πιστεύω> (και, συνακόλουθα, <πιστεύω ό,τι βλέπω>). Και τούτο, διότι μια μαύρη τρύπα είναι αόρατη. Δηλαδή, δεν γίνεται ορατή, επειδή το φως που έρχεται από αυτή έχει υποστεί μετατόπιση προς το ερυθρό φάσμα του φωτός και έχει χάσει την περισσότερη από την ενέργειά του. Μπορεί όμως να ανιχνευθεί μέσω των βαρυτικών επιδράσεών της.

Στο ορατό σύμπαν αυτό που ισχύει δεν είναι βλέπω σημαίνει πιστεύω, αλλά βλέπω σημαίνει απλά παρατηρώ. Πιο συγκεκριμένα, οι αστρονόμοι παρατηρούν ενδελεχώς με τα τηλεσκόπιά τους τμήματα του ουράνιου θόλου: από τις κινήσεις των πλανητών, τον λαμπρό ήλιο και τα άστρα που τρεμοφέγγουν, μέχρι τους εντυπωσιακούς υπερκαινοφανείς, τους πάλζαρ που λειτουργούν σαν ρολόγια και τις ισχυρές πηγές ενέργειας στα ημιαστρικά αντικείμενα που ονομάζονται  κβάζαρ.

Από την άλλη, οι αστροφυσικοί καταπιάνονται να εξηγήσουν όλα όσα παρατηρούν οι αστρονόμοι: ο νόμος της βαρύτητας, το φαινόμενο της θερμοπυρηνικής σύντηξης, η δράση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης στις υψηλές ενέργειες, η συμπεριφορά της μαύρης τρύπας, και ούτω καθεξής. Ολα ετούτα αποτελούν τις αποκρίσεις των φυσικών στις παρατηρήσεις των αστρονόμων.

Από τις θεωρίες που αναπτύσσονται, προκύπτουν νέες προβλέψεις, στις οποίες στηρίζεται ο αστρονόμος και συνεχίζει τις αναζητήσεις του στο σύμπαν. Ο αέναος αυτός κύκλος, θεωρίας — παρατήρησης — θεωρίας… κοκ, μπορεί να αναχθεί και να κωδικευθεί στη διαχρονική — αλλά, προσοχή, και διακριτή —  σύμπραξη επιστήμης τεχνολογίας. Αρα, ο συνδετικός κρίκος ή, μάλλον, το κόκκινο νήμα που γνέθει τον καμβά θεωρίας / παρατήρησης, πάνω στον οποίο συνυφαίνεται η διακριτή σχέση επιστήμης / θεωρίας είναι το δόγμα που διατυπώνεται γλωσσικά με την πρόταση:<βλέπω σημαίνει πιστεύω>. Οι αστρονόμοι δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να πιστέψουν ό,τι βλέπουν τα τηλεσκόπιά τους;

Οχι βέβαια, κι αυτό η κοσμολογία το γνωρίζει πια πολύ καλά… Η μαγευτική οθόνη του ορατού σύμπαντος βρίθει ψευδαισθητικών αντικατοπτρισμών — άρα, η πρόταση βλέπω σημαίνει πιστεύω, που ουσιαστικά σuνιστά μια  ψευδή επιχειρηματολογία τύπου modus ponens (τρόπος επιβεβαίωσης), καθίσταται άκυρη τόσο στο επιστημονικό όσο και στο λογικό/γλωσσοααναλυτικό πεδίο.

 

Πίσω από τη ράμπα του κόσμου

Ας δείξουμε με ένα πείραμα τι εννοούμε με τον όρο <χρονομηχανή του εγκεφάλου>: ένα πράσινο φως και ένα κόκκινο φως είναι τοποθετημένα το ένα κοντά στο άλλο. Το πράσινο φως ανάβει και στη συνέχεια ανάβει το κόκκινο. Τι γίνεται αντιληπτό στο χρονικό δάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στο άναμμα του πράσινου και του κόκκινου φωτός;

Τα υποκείμενα του πειράματος συνήθως αναφέρουν πως βλέπουν το χρώμα μιας κινούμενης κουκκίδας να αλλάζει στο μέσον της διαδρομής από πράσινο σε κόκκινο. Πώς μπορούμε να συμπληρώνουμε την κουκκίδα στις ενδιάμεσες θέσεις και χρόνους (πάνω στη διαδρομή από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη λάμψη) προτού εκδηλωθεί η δεύτερη λάμψη;

Ας απαντήσουμε εικοτολογικά: με έναν πιθανό μηχανισμό που διαθέτει ο εγκέφαλος — ένα χώρο επεξεργασίας τοποθετημένο πριν από τη συνείδηση. Ισως να υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση, — όπως συχνά συμβαίνει στις εκπομπές της <ζωντανής> τηλεόρασης, αλλά και στις εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών — , η οποία παρέχει χρόνο στον έγκέφαλο για να λογοκρίνει τα ερεθίσματα πριν φτάσουν στη συνείδηση.

Στον χώρο επεξεργασίας τα ενδιάμεσα στάδια συμπληρώνονται έπειτα από τη λήψη του κόκκινου φωτός και ο εγκέφαλος τα επανεισάγει σε αντιληπτό χρόνο, όπως ένας σκηνοθέτης μοντάρει νέες σκηνές σε μια βιντεοταινία. Τη στιγμή κατά την οποία το ολοκληρωμένο κομμάτι φτάνει στη συνείδηση, διαθέτει ήδη την ψευδαισθητική παρεμβολή του.

Αλλα πειράματα με τον χρόνο περιλαμβάνουν εναλλασσόμενα αναβοσβησίματα από φώτα περιπολικών, που μπορεί να φαίνεται σαν να προχωρούν μπρος και πίσω. Επιπλέον, το ένα φως φαίνεται να κινείται προς το άλλο, κλάσμα του δευτερολέπτου πριν το άλλο ανάψει. Προφανώς, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον και να γνωρίζει πως το άλλο φως πρόκειται να ανάψει πριν αυτό συμβεί. Ολα αυτά τα βιώματα δημιουργούνται έπειτα από το γεγονός…

Ελεύθερη η βούληση;

Υπάρχουν επίσης πειράματα που συνδέονται με την ελεύθερη βούληση. Για παράδειγμα, από το υποκείμενο ενός πειράματος, του οποίου τα εγκεφαλικά κύματα καταγράφονται, ζητείται να κάμψει τον καρπό του οποτεδήποτε το θελήσει. Το υποκείμενο παρατηρεί ένα ρολόι που κινείται γρήγορα και αναφέρει την ακριβή στιγμή της υποκειμενικής του πρόθεσης να λυγίσει τον καρπό. Το ηλεκτρόδιο αποκρίνεται 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν η απόφαση εκτελεστεί. (Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να γνωρίζετε την πρόθεση ενός ατόμου πριν τη συνειδητοποιήσει το ίδιο το άτομο!) Η αίσθηση της ελεύθερης βούλησης που δημιουργείται στη μνήμη λαμβάνει χώρα ύστερα από το γεγονός, σαν ένας βολικός τρόπος καταφυγής της απόφασης…

Εν τέλει, σχετικά με τα μυστήρια του σύμπαντος, του χρόνου και της συνείδησης: δεν είναι πάντα ό,τι φαίνεται, ή πάντα είναι κάτι περισσότερο από ό,τι φαίνεται; 

 

Η ευαγής δικτατορία

Για να θεωρηθεί  επιτυχημένη, μια επιστημονική θεωρία οφείλει να εξηγεί τις παρατηρήσεις μας. Και η πιο στοιχειώδης παρατήρησή μας είναι πως ο κόσμος είναι οργανωμένος επί τη βάσει της ροής του χρόνου. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το έτερο, μέγα ζήτημα της <συνείδησης>. Κανένας δεν μπορεί να μας βγάλει από το μυαλό ότι έχουμε <συνείδηση>.

Επομένως, δεν είναι διόλου παράξενη η απαίτησή μας από την επιστήμη: να διηγείται μια ιστορία που να ενσωματώνει και να εξηγεί, πως ό,τι παρατηρούμε στη φύση πρέπει να περιλαμβάνει και το γεγονός ότι βιώνουμε τον κόσμο, όχι μόνο σαν μια ροή στιγμών, αλλά και σαν ένα συνεχές ρεύμα συνειδητών εμπειριών.

Ιδού, λοιπόν, η ευαγής δικτατορία του σώζειν τα φαινόμενα και του explanandum (της εξήγησης), η οποία δεν περιποιεί πάντα τιμή ούτε στη φιλοσοφική σκέψη ούτε στην επιστηνομική δραστηριότητα.

Η χρονομηχανή του εγκεφάλου

Υπάρχουν δύο <αντικείμενα> που αρνούνται να καλουπωθούν  στη δικτατορία της κοινής λογικής και του μέσου νοός: το σύμπαν – που είναι πιο παράξενο απ’ ό,τι φανταζόμαστε, και ο χρόνος και η συνείδηση-που αποτελεί την παράδοξη δομή αυτού του συγκεκριμένου σύμπαντος. Συνημμένες αυτές οι δύο  ατίθασες δομές,  σχηματίζουν μια ακόμη πιο απόκοσμη δομή: σύμπαν — χρόνος — συνείδηση ως χρονομηχανή του εγκεφάλου  που προχρονολογεί τις αντιλήψεις μας.

Πράγματι, πολυάριθμα ψυχολογικά πειράματα έδειξαν πως οι εκούσιες κινήσεις μας δεν εκκινούν από τον συνειδητό νου μας. Και ότι ο εγκέφαλος όντως φαίνεται να διαθέτει μια μηχανή χρόνου για την προχρονολόγηση των αντιλήψεων. Ο εγκέφαλος προβάλλει νοητικά γεγονότα προς τα πίσω στον χρόνο με παράξενους τρόπους. Ειδικότερα, σοβαροί χρονοψυχολόγοι χρησιμοποιούν όρους που παραπέμπουν στη φυσική, όπως <ορίζοντας ταυτοχρονισμού>, όταν αναφέρονται στη χρονομηχανή του εγκεφάλου.

Για παράδειγμα, από τη στιγμή που θα σε αγγίξω, ο εγκέφαλός σου χρειάζεται μισό δευτερόλεπτο για να καταγράψει το αισθητήριο σήμα εξαιτίας του αγγίγματος. Ελα όμως που δεν αντιλαμβάνεσαι την επαφή έπειτα από μισό δευτερόλεπτο-την αντιλαμβάνεσαι ακριβώς με το άγγιγμα. Κοντολογίς, ο εγκέφαλός σου το γνώριζε τη στιγμή που έφτασε το αισθητήριο σήμα, και απλώς προσάρμοσε τον χρόνο υπολογισμού της άφιξης – δημιούργησε δηλαδή ο εγκέφαλός σου την ψευδαίσθηση του ταυτοχρονισμού. 

Να, λοιπόν, η προχρονολόγηση ως αναγκαία διαδικασία του εγκεφάλου. Για να αντιληφθούμε, με τη σωστή σειρά, διεγέρσεις που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσμο, μετατοπίζουμε την αντίληψή μας προς τα πίσω στον χρόνο μέχρι εκείνη τη στιγμή, κατά την οποία η διέγερση συνέβη πραγματικά. Πρόκειται για μια μηχανή του χρόνου που διαθέτει ο εγκέφαλος. Επίσης, μια εμπειρία που βιώνεται αυτήν ακριβώς τη στιγμή μπορεί να ακυρωθεί αργότερα.

Εν κατακλείδι, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον ταυτοχρονισμό στην καθαρή φυσική, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει επίσης με τον προσδιορισμό του ταυτοχρονισμού και στον εγκέφαλο.

Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα; απλά, ότι δεν μπορούμε πια να κάνουμε αφελή επιστήμη-και ιδίως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Μάτριξ… 

Η Νοσταλγία του Αϊνστάιν

Ο Βιενέζος φιλόσοφος Ρούντολφ Κάρναπ (εξέχουσα φυσιογνωμία του <λογικού θετικισμού>), στη Διανοητική Αυτοβιογραφία του, παραθέτει μια συζήτηση που είχε κάποτε με τον Αϊνστάιν. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος είχε εξομολογηθεί στον πρώτο, ότι τον απασχολούσε σοβαρά το ζήτημα του Τώρα — μια εμπειρία τόσο ιδιαίτερη για τον άνθρωπο η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να εμφανιστεί μέσα στη φυσική. Ετσι, το έλλειμμα αυτό στα μάτια του Αϊνστάιν φάνταζε σαν επώδυνη και αναπόφευκτη παραίτηση.

Ο Κάρναπ τού αντέτεινε πως ό,τι συμβαίνει αντικειμενικά το περιγράφει η επιστήμη: Από τη μια μεριά, τη χρονική ακολουθία των γεγονότων την περιγράφει η φυσική. Ενώ, από την άλλη, τις ιδιόμορφες εμπειρίες των ανθρώπων στον χρόνο — συμπεριλαμβανομένης της διαφορετικής στάσης τους απέναντι στο παρελθόν , το παρόν και το μέλλον — τις περιγράφει και τις εξηγεί, κατά βάση, η ψυχολογία.

Πάντως, όπως ομολογεί και ο ίδιος ο Κάρναπ, η απάντησή του δεν έπεισε τον Αϊνστάιν, ο οποίος είπε ότι οι επιστημονικές περιγραφές αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες ανάγκες — και ότι το Τώρα κρύβει κάτι ουσιαστικό που βρίσκεται ακριβώς έξω από την επικράτεια της επιστήμης.

Η δικτατορία επί της επιστήμης

Ως γνωστόν, η Σχετική Θεωρία αποτελεί το διαμάντι της Φυσικής, διότι συνυφαίνει και συνθέτει μοναδικά τη φιλοσοφική- και-φυσική ερμηνεία του <ορατού σύμπαντος>. Συνεχώς επιβεβαιώνεται με νέα παρατηρησιακά δεδομένα, ενώ η ατράνταχτη απόδειξή της, τα βαρυτικά κύματα, είναι (περίπου) γεγονός.

Ομως, το μονολιθικό σύμπαν των θεωριών της σχετικότητας του Αϊνστάιν απέβη το καθοριστικό βήμα — το τελειωτικό χτύπημα, θα λέγαμε — για τον εξοστρακισμό του χρόνου από τη φυσική. Είναι αλήθεια πως ο μεγαλοφυής φυσικός αρκετές φορές φοβήθηκε την ίδια του τη μεγαλοφυϊα: αμφισβήτησε τη διαστολή του σύμπαντος — — μολονότι προέκυπτε από τις δικές του εξισώσεις — και επινόησε την κοσμολογική σταθερά, προκειμένου να <σώσει τα (ιδεολογικά) φαινόμενα>. Επειτα την απέσυρε, δηλώνοντας ότι ήταν η <μεγαλύτερη γκάφα> του, παρότι σήμερα φαίνεται να ισχύει (έστω, υπό λίγο διαφορετική έννοια).

Επίσης, είναι γνωστή η αποστροφή του Αϊνστάιν για την κβαντική φυσική, θεωρώντας ότι <ο Θεός δεν παίζει ζάρια>, παράλληλα όμως έδειχνε να την παίρνει πολύ σοβαρά ( ας μην ξεχνάμε πως υπήρξε ένας από τους βασικούς συντελεστές της). Και να που τώρα δεν ήθελε να πει το στερνό αντίο στη διαισθητική ροή του χρόνου. Αραγε, όλα αυτά τα πισωγυρίσματα συντελούνται λόγω της ασφυκτικής δικτατορίας που ασκεί, ακόμη και στα πιο φωτισμένα μυαλά, η περιβόητη αρχή του <σώζειν τα φαινόμενα> και του <explanandum>;

Κοντολογίς, μήπως η εν λόγω <περιώνυμη> αρχή δεν είναι παρά μια προκατάληψη, ένα στερεότυπο, που επιβάλλει ψυχαναγκαστικά η κοινή λογική, προκειμένου να διατηρεί την ακατάλυτη ψευδαίσθηση του <μέσου νοός>, δηλαδή της γλώσσας του φαίνεσθαι και του γίγνεσθαι;

1  Μαρτίου  2018

Μετά (τη) Θεωρία

Από τον Νώντα Κούκα

Η Τοπολογία

Ας κάνουμε μια διανοητική άσκηση. Φανταζόμαστε έναν κβαντικό υπερυπολογιστή να λαμβάνει δέσμες κβαντωμένων πληροφοριών από το μέλλον, να τις επεξεργάζεται, να τις αναλύει στο παρόν και να τις μετατρέπει σε «πραγματικό» παρελθόν. Ο εν λόγω q(uantum) bit υπολογιστής δεν κατατρύχεται από την (ψυχολογική) αβεβαιότητα «είτε το ένα είτε το άλλο». Πραγματώνει και υλοποιεί και το ένα και άλλο, όπως και κάθε γεγονός που πλαισιώνει και τα δύο.

Ουσιαστικά, η κεντρική πληροφορία που λαμβάνει ο κβαντικός υπολογιστής μας από τον «ανώνυμο» πληροφοριοδότη του είναι: «υλοποίησε διακριτά και οικονομικά το μέλλον σε παρελθόν».

Η εντολή «διακριτά και οικονομικά» μεταφράζεται από τον υπερυπολογιστή μας ως συνεχής/ αναλογική/ άπειρη ροή. Γιατί; Διότι καθετί που είναι διακριτό και μη διακριτό μαζί (είπαμε ότι ή το ένα ή το άλλο είναι κάτι άγνωστο για αυτόν) αλλά και οικονομικό και μη οικονομικό μαζί, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η έναρξη του βέλους του χρόνου, μια κατεύθυνση (διάνυσμα) προκειμένου το μέλλον της πληροφορίας να μετατρέπεται σε παρελθοντικό τετελεσμένο μέλλοντα της ανάμνησής της. Ισοδύναμα, από όλη αυτή τη διαδικασία προικοδοτείται μια γραμμική βάση δεδομένων μνήμης όπου τα πράγματα γίνονται τέτοια, δηλαδή ορατά και απτά, επειδή η (μελλοντική) πληροφορία συμπαγοποιείται ως (παρελθοντική – προβολική) μνήμη.

Μια πολύ συμπιεσμένη μαθηματική πληροφορία όταν εισαχθεί σε έναν τέτοιο υπολογιστή μπορεί να παραγάγει ένα «άπειρο» πλήθος δεδομένων κατά την έξοδό της. Το πρόβλημα τώρα που ανακύπτει στο παραπάνω νοητικό πείραμα, είναι η διεύθυνση στο «βέλος» του χρόνου. Εκ των ιδίων πραγμάτων, ο υπολογιστής κείται αναγκαστικά επάνω σε μια ελαχιστοτική επιφάνεια. Δηλαδή, τοπολογικά μιλώντας, είναι πάνω σε μια επιφάνεια το εμβαδόν της οποίας είναι «τοπικά ελαχιστοποιημένο» και δεν μπορεί να μειωθεί αντικαθιστώντας μικρά τμήματα με οποιαδήποτε άλλη γειτονική επιφάνεια στον ίδιο τον περιβάλλοντα χώρο (υποβάθρου). Επομένως, η πληροφορία που μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής μας είναι αναγκαστικά χρονοειδής αφού διαθέτει μια κάποια έστω ελάχιστη επιφάνεια και άρα ενέργεια χαμηλότερη από αυτήν της καθαρής πληροφορίας. Η οποία, όπως συνάγεται, είναι χωροειδής και τρέχει σε φανταστικό χρόνο, βρίσκεται δηλαδή παντού ταυτόχρονα.

Αφού λοιπόν το σχήμα ελάχιστου εμβαδού αντιστοιχεί στην κατάσταση με τη χαμηλότερη ενέργεια, διαθέτει προφανώς μηδενική επιφανειακή τάση. Ισοδύναμα, μπορούμε να πούμε πως η μέση καμπυλότητά της είναι μηδέν. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα πως ο υπερυπολογιστής μας δεν μπορεί να διαχειριστεί την άπειρη ενέργεια της καθαρής πληροφορίας στο πλαίσιο του φανταστικού διανυσματικού χρόνου της. Διότι, όπως γράψαμε, μόνο χρονοειδή πληροφορία χαμηλότερης ενέργειας μπορεί να διαχειριστεί και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπερβεί το φράγμα του φωτός. Υπάρχει λύση σε αυτό;

Η Καμπυλότητα

Ναι, υπάρχει λύση αν η ελαχιστοτική επιφάνεια του υπερυπολογιστή μας μετασχηματιστεί σε κλειστό βρόχο χωροχρονικής σύνθεσης. Έτσι, χώρος και χρόνος συμπλέκονται άρρηkτα από τη μια, ενώ από την άλλη επιτυγχάνεται η αρχή της ολονομίας μέσω της οποίας μπορεί τώρα πια να αλλάξει η φορά του φανταστικού βέλους του χρόνου και να δείχνει πια από το παρελθόν προς το μέλλον. Η έννοια της ολονομίας είναι βασική στη διαφορική γεωμετρία. Σχετίζεται με την καμπυλότητα και αφορά στη μετακίνηση διανυσμάτων κατά ένα παράλληλο τρόπο πάνω σε ένα κλειστό βρόχο. Η ολονομία μιας επιφάνειας (ή μιας πολλαπλότητας), σε αδρές γραμμές, αποτελεί μέτρο του βαθμού στον οποίο μετασχηματίζονται τα εφαπτόμενα διανύσματα καθώς διαγράφουν βρόχο πάνω στην επιφάνεια.

Ας μας συγχωρεθούν αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες αλλά είναι βασικές. Ιδού ένα παράδειγμα: ας πούμε πως στέκεστε στον βόρειο πόλο και κρατάτε στο χέρι σας ένα ακόντιο εφαπτόμενο στην επιφάνεια της Γης. Αρχικά περπατάτε κατευθείαν προς τον ισημερινό, ακολουθώντας την κατεύθυνση στην οποία είναι προσανατολισμένο το ακόντιο διατηρώντας συνεχώς σταθερό τον προσανατολισμό του όπως εσείς τον αντιλαμβάνεστε καθώς προχωράτε. Όταν φτάσετε στον ισημερινό το ακόντιο θα κοιτάζει προς τα κάτω. Τώρα, αρχίστε να περπατάτε πάνω στον ισημερινό μέχρι να φτάσετε στο μέσον της περιφέρεια της Γης, αλλά μην ξεχνάτε να κρατάτε το ακόντιο σταθερά προς τα κάτω σε όλη τη διαδρομή. Ύστερα ξεκινήστε πάλι προς τον βόρειο πόλο διατηρώντας πάντα σταθερό τον προσανατολισμό του ακοντίου. Όταν φτάσετε στον βόρειο πόλο το ακόντιό σας θα έχει στραφεί κατά 180 μοίρες παρά την άοκνη προσπάθειά σας να διατηρήσετε σταθερό τον προσανατολισμό του.

Η ολονομία λοιπόν μας πληροφορεί για το τι συμβαίνει σε ένα εφαπτόμενο διάνυσμα καθώς το μετατοπίζουμε παράλληλα – δηλαδή διατηρούμε σταθερό τον προσανατολισμό του καθώς το μετακινούμε κατά μήκος μιας διαδρομής η οποία μπορεί να είναι καμπύλη ή συνεστραμμένη.

Στην περίπτωση λοιπόν του υπολογιστή μας αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το διάνυσμα του χρόνου άλλαξε τη φορά του κατά 180 μοίρες: παγιώνει τον καμπύλο στρεβλωμένο χωρόχρονο σε «ορατό» σύμπαν. Έτσι χαμηλώνει την ενεργειακή στάθμη της καθαρής Πληροφορίας σε επίπεδα τέτοια που να μπορεί ορατοποιείται η α-όρατη πληροφορία σε γεωμετρικές σχηματομορφές. Έκτοτε όμως, η φορά του βέλους του χρόνου είναι ψευδαισθησιακά μονοσήμαντη, στραμμένη από το παρελθόν προς το μέλλον, ενώ συγχρόνως, ο βρόχος καθώς κλείνει θέτει το ορατό σύμπαν σε μια μελαγχολική, μέχρι απόγνωσης θα λέγαμε, καραντίνα. Είμαστε πια καταδικασμένοι να ζήσουμε μόνοι μας μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα, όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον δεν είναι παρά μια επίμονη ψευδαίσθηση, όπως είπε και ο Αινστάιν.

Η Διαστατικότητα

Τώρα, όμως, όλα τα παραπάνω — σε ισοδύναμο κώδικα  — υποστηρίζουν το εξής ενδιάμεσο ενδεχόμενο: πιθανόν να ζούμε σε μια ήπια, αναλογική προσομοίωση που εκτελείται σε έναν κβαντικό υπολογιστή, ο οποίος όμως — λόγω του ότι η κβαντική θεωρία πεδίου (δηλαδή, η ενοποίηση ηλεκτρομαγνητισμού και κβαντικής θεωρίας) είναι μαθηματικά ισοδύναμη με εκείνη ενός χωρικά κατανεμημένου κβαντικού υπολογιστή — δεν αποτελεί ανθρώπινο κατασκεύασμα.

Συνεπώς, να πρόκειτα άραγε για υπερκόσμιο εξω-χωροχρονικό πείραμα; Πάντως, άν όντως έτσι είναι, τότε οφείλουμε να αλλάξουμε την ίδια μας τη γλώσσα — από μη-ισομορφική (γλώσσα του <φαίνεσθαι/γίγνεσθαι>) σε ισομορφική του <είναι> — προκειμένου να αντικαταστήσουμε την έννοια <σύμβαμα/συμβάν> με την έννοια <στρέβλωμα> που δεν δηλώνει αντικείμενο, αλλά μάλλον αποδίδει όλόκληρη την ιστορία ενός στοιχειώδους σωματιδίου της ύλης.

Τελικά, αλλάζοντας διάσταση η φυσική γλώσσα, δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί και το μυστικό της κβαντικής θεωρίας της βαρύτητας

Μαθηματικό Κοσμικό Πρωτόγονο

 Το απόλυτο άπειρο, το Ω, ως αριθμός άπειρης ακρίβειας είναι εξ ορισμού ασύμβατο με τους απειρισμούς — τόσο μαθηματικούς όσο και φυσικούς. Επιπλέον, δεν μπορεί να διαθέτει μορφή/σχήμα, άρα δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό – μήτε καν <απέραντο> – διότι αυτά αποτελούν διανοητικά κατηγορήματα μορφής.

Παράλληλα, το Ω δεν μπορεί να δηλωθεί ούτε ως a priori (εκ των προτέρων) ούτε ως a posteriori (εκ των υστέρων), διότι το απόλυτο άπειρο δεν εμπίπτει σε κανένα γνωσιολογικό ερώτημα για την πηγή της γνώσης, αφού το ίδιο δεν συνιστά γνώση. Ετσι, καταρρέει και ο γνωστός θεϊσμός και ο γνωστός αθεϊσμός  — δύο ψευδαισθήσεις που, μέσω της ιδεολογίας όλων των θρησκευτικών δογμάτων, έχουν επιφέρει τόσα διαχρονικά δεινά στην ιστορική ανθρωπότητα.

Τότε σε τι συνίσταται το Ω; Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι <φανταστική> (υπό την έννοια του προ-εμπειρικού/προ-γλωσσικού στοιχείου): Το Ω υπαινίσσεται- εντός μάτριξ- το εκτός μάτριξ  Μαθηματικό Κοσμικό Πρωτόγονο, δηλαδή τη μη-εικονική μήτρα,  που προϋποθέτει αναγκαίως την Προθεσιακότητα ως λογικό κοσμικό πρωτόγονο στο όριο (ούτε εκτός ούτε εντός μήτρας), το οποίο – με τη σειρά του- προοιμιάζεται αναγκαίως τη φύση στην εικονική μήτρα – μέσα στο κοσμικό μάτριξ. 

Μάλλον θα πρέπει αρχίσουμε να συνηθίζουμε στην ιδέα ότι ζούμε μέσα σε ένα Κοσμικό Μάτριξ, που απορρέει από ένα μη-αξιωματικό, μη-υπολογιστικό/αλγοριθμικό και μη-μετασχηματιστικό λογισμικά , ακατονόμαστο, Μαθηματικό Πρωτόγονο.

Επομένως, υπάρχει ένα μη -απεικονίσιμο/μη-εικονικό  μαθηματικό <αντικείμενο>, ένας εξω-πραγματικός <αριθμός>, που μετασχηματίζει Εξεικονιστικά τον <αόρατο νου> σε ημι-ορατό <εγκέφαλο Μπόλτσμαν> και, ακολούθως, σε διακριτό πλέον Σύμπαν Λάιμπνιτς ,

 Λογικό Κοσμικό Πρωτόγονο

Ο όρος Προθεσιακότητα σαρώνει το σύνολο τόσο των υπαρκτικών όσο και των καθολικών προτάσεων που την περιέχουν. Προσδιορίζει και προσδιορίζεται  τόσο από το ενεργειακό όσο και από το δυναμικό πεδίο που τη χαρακτηρίζει.

\Ως εκ τούτου, εξ αντικειμένου, ο όρος προθεσιακότητα δεν μπορεί να λεξικογραφηθεί, ως μονοσήμαντο λήμμα, σε κάποιο απλό λεξικό της φυσικής γλώσσας. Οταν, π.χ, δηλώνουμε τη σημασία της έκφρασης <Ο όρος Προθεσιακότητα σαρώνει το σύνολο τόσο των υπαρκτικών όσο και των καθολικών προτάσεων που την περιέχουν> ως αληθή, τότε η αλήθεια της συγκεκριμένης πρότασης συμβάλλει ταυτόχρονα στον ορισμό της λέξης προθεσιακότητα, της λέξης υπαρκτικών και της λέξης καθολικών.

Παράλληλα, και κατ’ επέκταση, όταν αληθεύει η έκφραση <Προσδιορίζει και προσδιορίζεται τόσο από το ενεργειακό όσο και από το δυναμικό πεδίο που τη χαρακτηρίζει>, τότε η αλήθεια αποδεικνύεται κιόλας ipso facto, εφόσον η ύπαρξη παραπέμπει (αληθώς) στο εν ενεργεία, και το καθολικό υποδεικνύει (αληθώς) το εν δυνάμει. Επειδή, λοιπόν, η αλήθεια των εν λόγω λέξεων είναι γνωστή  γι’ αυτό και θεωρούμε ως αληθή και τη σημασία του όρου προθεσιακότητα. Την αποδεχόμαστε, δηλαδή, αξιωματικά.

Ιδού λοιπόν το Αξίωμα της Προθεσιακότητας. Γιατί το αποδεχόμαστε; Διότι, όπως όλα τα αξιώματα, είναι αληθές – και, προσοχή, όχι προφανές – ως μέρος του ορισμού του. Συνιστά το λογικό / κοσμικό <πρωτόγονο> (με την έννοια βέβαια του πρωτογενούς – και όχι του πεπαλαιωμένου ή του υπανάπτυκτου), που δεν χρειάζεται καμία αναγωγή για το (θεμελιώδες) νόημά του.

Τα υπόλοιπα κοσμικά <πρωτόγονα>, το Μαθηματικό και το Φυσικό, συμπληρώνουν (και ερμηνεύουν, συγχρόνως) τις έννοιες του Μηδενός και του Απείρου. Θα επανέλθουμε.

Το Αξίωμα της Προθεσιακότητας

Αυτήν ακριβώς την κατάσταση (υπο-)δηλώνει το κβάντο του Πλάνκ ως θεμελιώδης μονάδα της ύπαρξης. Δεν είναι λοιπόν η ενέργεια, αυτή καθεαυτή, που παράγει φως και ύλη αλλά η ενέργεια επί τον χρόνο. Και η εν λόγω Πράξη (πολλαπλασιασμού) συνιστά ό,τι εμείς αποκαλούμε Προθεσιακότητα. 

Η Προθεσιακότητα επομένως δηλώνει την ενέργεια ως Προθετικότητα και τον χρόνο ως τη μέγιστη(-ελάχιστη)  Βούληση της τελευταίας – δηλαδή της Αίσθησής της. Τούτη είναι μια φιλοσοφική/οντολογική δήλωση. Η αντίστοιχη επιστημολογική δήλωση θα μπορούσε να είναι η εξής: Η Προθεσιακότητα ερμηνεύεται ως η ελάχιστη/μέγιστη κβαντική διακύμανση, που μετατρέπει τις <μαθηματικές εξισώσεις> σε <φύση> ή, αλλιώς, το Σύμπαν σε Συνείδηση (και Ζωή).

Εν κατακλείδι, φως, ύλη, χώρος και χρόνος δεν είναι παρά αναδυόμενες τροπικότητες της Προθεσιακότητας ως Πληροφορίας Ουσίας– αυτής καθεαυτήν.

Προς την άρση της εικονικής συνείδησης

«Για εμένα, λοιπόν, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα με την κβαντική θεωρία: η προφανώς ουσιαστική σύγκρουση ανάμεσα σε οποιαδήποτε σαφή διατύπωση και τη θεμελιώδη σχετικότητα. Ίσως η αληθινή σύνθεση της κβαντικής θεωρίας και της θεωρίας της σχετικότητας να απαιτεί όχι μόνο τεχνικές εξελίξεις, αλλά πλήρη νοητική εξέλιξη».

Τζον Μπελ, φυσικός

Ο Τζον Μπελ, καθώς και το περίφημο θεώρημά του, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Απέδειξαν τον κβαντικό εναγκαλισμό που, μαζί με την υπέρθεση, συνιστούν την Περίπτωση της κβαντικής παραδοξότητας. Αυτός ο μεγάλος επιστήμων που θέτει ως πρώτη προτεραιότητα για τη σύνδεση του ασαφούς (κβαντικού παράγοντα) και του θεμελιώδους (θεωρίας της σχετικότητας), όχι την τεχνολογική εξέλιξη αλλά την πλήρη νοητική εξέλιξη. Τι σημαίνει όμως αυτό το πρωταρχικό αίτημα;

Απαντάμε πάραυτα και ρητά: χρειάζεται άρδην ανατροπή της εικονικής συνείδησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται• και εν συνεχεία την αντικατάστασή της με γνήσιες πληροφοριακές μονάδες κοινωνικής (μεθεξιακής) / κοσμικής συνείδησης. Ας δούμε όμως τώρα, τι στην ευχή είναι ο θρυλικός πια «κβαντικός εναγκαλισμός». Εξαρχής πάντως, δηλώνουμε ρητώς ότι το εν λόγω παράδοξο των παραδόξων της φυσικής έχει αποδειχτεί και είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

Τι προσπαθεί να μας πει ο εναγκαλισμός τόσο για τον κόσμο όσο και για τη φύση του χώρου και του χρόνου; Αυτές κατά πάσα πιθανότητα είναι οι πιο δύσκολες ερωτήσεις σε ολόκληρο το σώμα της φυσικής. Ο εναγκαλισμός σαρώνει και καταλύει κάθε συμβατική μας αντίληψη για τον κόσμο, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσω της συνηθισμένης μας αισθητηριακής εμπειρίας. Αυτές οι έννοιες της (λεγόμενης) πραγματικότητας είναι τόσο ριζωμένες στην ψυχή μας, τόσο παγιωμένες στο είναι μας, που ακόμη και ο μεγαλύτερος ίσως φυσικός του εικοστού αιώνα, Άλμπερτ Αϊνστάιν, παρασύρθηκε από τούτες τις έννοιες της καθημερινότητας και πίστεψε πως η κβαντική θεωρία ήταν «ατελής», διότι δεν περιελάμβανε στοιχεία, τα οποία ήταν σίγουρος ότι έπρεπε να είναι αληθινά.

Ο Αϊνστάιν ένιωθε κι ο ίδιος όπως και ο κάθε κοινός θνητός: αυτό που συμβαίνει σε ένα μέρος, δεν μπορεί να είναι αμέσως και αυτομάτως συνδεδεμένο με αυτό που συμβαίνει σε μια μακρινή απόσταση. Για να κατανοήσουμε, ή ακόμη και να δεχτούμε απλώς, την εγκυρότητα του εναγκαλισμού και άλλων σχετικών κβαντικών φαινομένων, πρέπει πρώτα να παραδεχτούμε δύο επίπεδα αλήθειας: αρχικώς, να παραδεχτούμε πως οι αντιλήψεις μας για την πραγματικότητα είναι ανεπαρκείς, σε ένα πρώτο επίπεδο• και, κατόπιν, σε ένα δεύτερο επίπεδο να κατανοήσουμε βαθιά το πόσο μας εξαπατά η συνηθισμένη διαισθητική μας συνείδηση.

Ο εναγκαλισμός πάντως μας διδάσκει – σε πρώτη φάση, έστω – πως οι εμπειρίες που διαθέτουμε από την καθημερινότητα δεν μας καθιστούν ικανούς στο να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στη μικροκλίμακα, την οποία δεν βιώνουμε ευθέως. Για παράδειγμα, αν εκσφενδονίσω ένα μπαλάκι του τένις επάνω σε έναν τοίχο ενός δωματίου με δύο παράθυρα, δεν μπορεί αυτό να βγει από το δωμάτιο, βγαίνοντας ταυτοχρόνως και από τα δύο παράθυρα. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει «ενστικτωδώς» κάθε (μεγαλύτερο) παιδί. Μισό λεπτό όμως!… Με μια σοβαρή επιφύλαξη. Γιατί, αν πούμε σε ένα μικρότερο παιδί πως το μπαλάκι θα βγει συγχρόνως και από τα δύο παράθυρα, μάλλον δεν θα παραξενευτεί και τόσο… Το ίδιο και αν πούμε σε ένα ακόμη πιο μικρό παιδί, πως θα πετάξουμε το μπαλάκι ψηλά και αυτό θα μείνει εκεί επάνω… Μάλλον αυτό που λέμε «ένστικτο» πολλές φορές είναι συμβάσεις της κοινής λογικής που στοιχειώνουν τη συνείδηση των ενηλίκων.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα, μπορεί το μπαλάκι του τένις να μην τα καταφέρνει, όμως ένα ηλεκτρόνιο, ένα νετρόνιο ή ακόμη και ένα άτομο, τα καταφέρνουν καλύτερα: όταν έρχονται αντιμέτωπα με ένα εμπόδιο το οποίο έχει δύο σχισμές, θα περάσουν ταυτοχρόνως μέσα και από τις δύο (πείραμα των δύο σχισμών). Οι έννοιες της αιτιότητας και της αδυναμίας ύπαρξης σε πολλές τοποθεσίες την ίδια στιγμή, καταλύονται από την κβαντική θεωρία. Η ιδέα της υπέρθεσης – της «ύπαρξης ταυτοχρόνως σε δύο μέρη» – σχετίζεται με το φαινόμενο του εναγκαλισμού. Όμως τούτος είναι ακόμη πιο καταλυτικός, καταρρίπτει την αντίληψή μας πως υπάρχει ένα νόημα στη χωρική απόσταση.

Ο εναγκαλισμός μπορεί να περιγραφεί ως μια αρχή υπέρθεσης, η οποία περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα σωματίδια. Πρόκειται για μια υπέρθεση των καταστάσεων δύο ή περισσότερων σωματιδίων, τα οποία εκλαμβάνονται ως ένα σύστημα. Η χωρική απόσταση – τουλάχιστον έτσι όπως τη γνωρίζουμε – φαίνεται να εκμηδενίζεται σε σχέση με ένα τέτοιο σύστημα. Δύο συστήματα που μπορεί το ένα να βρίσκεται χιλιόμετρα ή έτη φωτός μακριά το ένα από το άλλο, είναι σε θέση να συμπεριφέρονται με έναν συντονισμένο τρόπο: ό,τι συμβαίνει στο ένα συμβαίνει ακαριαία και στο άλλο, ανεξαρτήτως της μεταξύ τους απόστασης.

Κι όμως, κάτι «τρέχει»

Ο Άμπνερ Σιμόνι υπήρξε ένας μεγάλος φιλόσοφος της φυσικής, που εστίασε ιδιαίτερα την έρευνά του στη κβαντική μαγεία. Θεωρούσε έξοχο το θεώρημα του Μπελ – άλλωστε, έλεγε, ένα τέτοιο θεώρημα μόνο του Μπελ θα μπορούσε να είναι. Μάλιστα, μαζί με τον Τζον Κλάουζερ, έγραφαν: «Τα συμπεράσματα από το θεώρημα του Μπελ είναι, από φιλοσοφικής πλευράς, εκπληκτικά• το καθένα πρέπει να εγκαταλείψει πλήρως τη ρεαλιστική φιλοσοφία των περισσότερων εργαζόμενων επιστημόνων ή να αναθεωρήσει δραματικώς την έννοιά μας για τον χωρόχρονο.

Αλλού πάλι, έγραφε μόνος του: «Η ικανότητά μας να κατανοήσουμε το ζήτημα της κβαντομηχανικής, διαταράσσεται από το πρόβλημα της μέτρησης και το πρόβλημα της μη τοπικότητας. Μου φαίνεται απίθανο ότι κάποιο από τα δύο αυτά προβλήματα μπορεί να επιλυθεί χωρίς να βρεθεί μια λύση και για το άλλο• και, άρα, χωρίς μια βαθιά προσαρμογή της θεωρίας του χωροχρόνου στην κβαντομηχανική και αντίστροφα». Φαίνεται λοιπόν, από αυτά που έγραφε, πως ο Σιμόνι είχε διαισθανθεί το ρήγμα που επέφερε το πραγματικό γεγονός του κβαντικού εναγκαλισμού στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Γι’ αυτό είχε, συμβιβαστικά, αναφερθεί στον εναγκαλισμό ως «πάθος από απόσταση», σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον πειρασμό να υποθέσει ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει με κάποιον τρόπο τον εναγκαλισμό προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός.

Εντέλει, η στάση του Σιμόνι ήταν εξισορροπητική: ο εναγκαλισμός επιτρέπει στην κβαντομηχανική και τη θεωρία της σχετικότητας να απολαμβάνουν μια «ειρηνική συνύπαρξη», υπό την έννοια ότι ο εναγκαλισμός δεν παραβιάζει την ειδική σχετικότητα με μια αυστηρή έννοια (η πληροφορία δεν μπορεί να ταξιδέψει ταχύτερα από το φως). Πάντως το «πνεύμα της θεωρίας της σχετικότητας», όπως και να το κάνουμε, είχε ήδη παραβιαστεί, επειδή – όπως αρκετοί πλέον φυσικοί πιστεύουν – «κάτι» (όποιο και να είναι αυτό) ταξιδεύει πιο γρήγορα από το φως – μάλιστα απείρως γρηγορότερα – ανάμεσα σε δύο εναγκαλισμένα σωματίδια.

Αυτό ακριβώς πίστευε και ο Τζον Μπελ, ο οποίο ζητούσε, όπως προείπαμε, πλήρη νοητική ανανέωση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την υπέρβαση του χώρου και του χρόνου, ως «χωροχρόνου». Διότι, πράγματι, όταν μιλάμε για δύο ή τρία εναγκαλισμένα σωματίδια, εννοούμε ένα σύστημα, τα συστατικά μέρη του οποίου ουδόλως επηρεάζονται από τη μεταξύ τους φυσική απόσταση. Το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί ως μία και μόνη οντότητα. Το συναρπαστικό με την έρευνα στο τελείως αχαρτογράφητο τοπίο του εναγκαλισμού, είναι πως η ιδιότητα ενός κβαντικού συστήματος εντοπίστηκε αρχικώς από μαθηματικούς συλλογισμούς.

Είναι εξόχως αποκαλυπτικό ότι μια τόσο παράξενη, απόκοσμη ιδιότητα θα φανερωνόταν μέσω των μαθηματικών. Αυτό ενισχύει την άποψη για την υπερκόσμια δύναμη του νοήματος των μαθηματικών. Πάντως, η τρέχουσα μαθηματική γλώσσα είναι προς το παρόν εντελώς ακατάλληλη για να αποκωδικοποιηθεί το εσώτερο νόημα της κβαντικής υπέρθεσης και του κβαντικού εναγκαλισμού. Αν και έχει πια οριστικοποιηθεί εκατό τοις εκατό ότι αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο πράγματι λαμβάνει χώρα, η ουσιαστική κατανόηση ωστόσο του εναγκαλισμού και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, είναι για την ώρα κάτι που βρίσκεται έξω από τις δυνατότητες της επιστήμης.

Αυτό συμβαίνει επειδή, ως πλάσματα της «πραγματικότητας» που υπαγορεύει η εκμαυλιστική «συνείδηση», προσπαθούμε να συλλάβουμε ένα εξώκοσμο όσο και φανταστικό γεγονός, εξαρτώμενοι από «στοιχεία της πραγματικότητας», όπως απαιτούσε και ο ίδιος ο Αϊνστάιν• όπως όμως μας έχει διδάξει ο Μπελ και τα πειράματά του, αυτά τα στοιχεία της πραγματικότητας απλά δεν υπάρχουν. Η εναλλακτική σε αυτά τα στοιχεία της πραγματικότητας είναι η κβαντομηχανική. Ελάτε όμως που η κβαντική θεωρία δεν μας λέει γιατί τα πράγματα συμβαίνουν με τον τρόπο που συμβαίνουν. Γιατί τα σωματίδια είναι εναγκαλισμένα; Οπότε, μια αληθινή κατανόηση του εναγκαλισμού θα έρθει όταν πια μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα του Τζον Άρτσιμπαλντ Γουίλερ: «Γιατί το κβάντο;».

Κρίσιμο ερώτημα, που χρήζει εξίσου κρίσιμης απάντησης. Διότι, όπως έχουμε γράψει, τα κβάντα είναι τα οργανωμένα πακέτα ενέργειας που μεταφέρουν τη γνήσια υπερκόσμια συνείδηση, προκειμένου αυτή να μετασχηματιστεί σε πεπερασμένη συνείδηση που υπακούει αναγκαστικά στον καμπυλωμένο χωροχρόνο. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η θεωρία της μεγάλης πλάνης της πεπερασμένης συνείδησής μας, η οποία όμως θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα θεώρημα της πληρότητας της συνείδησης που θα μας επιτρέψει να υπερβούμε αυτήν την πλάνη και να συνδεθούμε εκ νέου με την άπειρη συνείδηση.

Η απαραίτητη προϋπόθεση για τούτη την αντικατάσταση είναι μια και μοναδική: να πάψουμε να στριμώχνουμε τη Μαθηματική Αλήθεια στις μίζερες διαισθητικές εικόνες της τρισδιάστατης πραγματικότητας. Ισοδύναμα, αυτή η συστροφή κωδίκων μεταφράζεται ως προσπάθεια με νύχια και με δόντια να εντάξουμε το άπειρο στο πεπερασμένο• την γνήσια αίσθηση της ύπαρξης στην ψευδαίσθηση της ύπαρξης. Η πραγματική Αλήθεια είναι ασύλληπτα διαφορετική από τη διαισθητική έννοια των στοιχείων της «πραγματικότητας», στα οποία υποκλίνεται δουλοπρεπώς η κοινή λογική. Να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους, πως τα στοιχεία της «πραγματικότητας» ισχύουν απλώς στην κορυφή του παγόβουνού μας. Γύρω όμως από αυτό το παγόβουνο υπάρχουν απέραντοι ωκεανοί μαύρης / αόρατης ύλης, ενώ ακριβώς από κάτω, στα αβυσσαλέα βάθη, ελλοχεύει η άπειρη Συνείδηση του Κενού (συνόλου). Και για να αποδράσουμε λοιπόν από το «νησί» μας, θα πρέπει να ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες της φαινόμενης «συνείδησης» στα κβάντα της ανώτερης συνείδησης.

Η συνείδηση είναι κβαντωμένη ταλαντωτική/περιστροφική κίνηση-είναι δηλαδή η ομοιομορφική εξέλιξη της πρωταρχικής σφαιρικής συνείδησης που έχουμε ήδη δηλώσει σε πρηγούμενο κείμενο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε εδώ πως το σπιν (η ιδιοστροφορμή) είναι μια ιδιότητα των στοιχειωδών σωματιδίων που μοιάζει με περιστροφή γύρω από τον άξονά τους. Όμως αυτή είναι αναγκαστικά μια παρωχημένη (τρισδιάστατη) εικόνα. Τα σωματίδια δεν περιστρέφονται στον χώρο, όπως η Γη ή μια περιστρεφόμενη σβούρα. «Περιστρέφονται», οτιδήποτε κι αν σημαίνει αυτό, σε πιο εξωτικές διαστάσεις, και, κατά κάποιο τρόπο, οι εξωτικές διαστάσεις του σπιν και οι τετριμμένες διαστάσεις του χώρου συσχετίζονται.

Μέσω αυτού του συσχετισμού, παροχετεύονται οι γνήσιες πληροφορικές μονάδες της υπερκόσμιας Συνείδησης, «παράγεται» ο υπερκόσμιος Χωρόχρονος, αντικαθρέφτισμα του οποίου είναι ο οικείος μας (καμπυλωμένος) «χωροχρόνος» με την εντός του ατελή συνείδηση.

Η Γενική Θεωρία της Πληροφορίας

 

i) Εκπληξη – δίχως τούτο το στοιχείο, η καινούρια πρόταση μοιάζει είτε αδιάφορη είτε κάτι που ήδη ξέρουμε.

ii) Δραματικές συνέπειες– η προτεινόμενη ιδέα σχετικά με τη θεωρία της πληροφορίας οφείλει να οδηγεί άμεσα σε νέες, απροσμετρητα βαθιές συλλήψεις και υποθέσεις. Θα υποδείξει ipso facto (εκ των ιδίων πραγμάτων της) τον Δίαυλο προς την κατανόηση και την αλήθεια της (πραγματικής) Πραγματικότητας.

iii) Ασύλληπτες αποκαλύψεις – μία τέτοια θεωρία οφείλει να διατυπώνει προβλέψεις, τις οποίες ποτέ δεν θα διανοούμασταν να κάνουμε. Και όχι μόνον αυτό. Θα μπορούσε, επιπλέον, και να προτείνει νέα είδη πειραμάτων, τα οποία θα είχαν νόημα μόνον υπό το φως της νέας θεωρίας.

Ιδού όμως το πιο σημαντικό από όλα: πιθανότατα οι προβλέψεις θα πρέπει να υπερβαίνουν την επεξεργασία και τον υπολογισμό δεδομένων πειραματικού χαρακτήρα, όχι μόνο της τρέχουσας συμβατικής τεχνολογίας, αλλά και του τεχνοκρατικού φορμαλισμού,γενικότερα.

Οι εν λόγω προβλέψεις , κατά την ταπεινή μας εικασία, δεν θα χρήζουν πειραματικής επαλήθευσης , στο πνεύμα της απόδειξης του καθιερωμένου επιστημονισμού. Κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειάζονται απλώς την επικύρωση της εξελιγμένης συνείδησης και των μαθηματικών του λόγου της – αφού γνωρίζουμε πια ότι η Αλήθεια δεν αποδεικνύετα αλλά, κατά το μάλλον ή ήττον, πληροφορεί και πληροφορείται ως κβαντωμένη διαίσθηση

Η παράδοξη αρχή της γενικής πληροφορίας

Ουσιαστικά, αυτό που λέμε είναι ότι όλη η πληροφορία που προβάλλει το σύμπαν – υπολογιστής δεν είναι εξίσου σπουδαία. Απεναντίας, υπάρχουν ελάχιστα κομμάτια της με νόημα και απειράριθμα άλλα που είναι α-νόητα. Κατά συνέπεια, η βασική αρχή της θεωρίας της πληροφορίας έγκειταιι σε μία και μοναδική πληροφορία, τη γενική πληροφορία, που είναι κυριολεκτική και χωρίς θόρυβο: η πληροφορία που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί και να ερμηνευθεί, σχετικά με το σύμπαν, είναι συνήθως άνευ σπουδαίας σημασίας, κοινότοπη και ημιτελής. Αντίθετα, η πληροφορία που δεν ερμηνεύεται και παραμένει στον αριθμό Ω ως αρνητική εντροπία, είναι η γνήσια καθεαυτή πληροφορία.

Το Κείμενο του Σύμπαντος είναι εμητικά κλειστό μα, συνάμα, και άναρχα ελευθεριακό. Ετσι, λοιπόν, αναμένει την πιο χειραφετημένη <θεωρία των πάντων>, τους πιο <ικανούς> αναγνώστες του, δηλαδή, για να τους αποκαλύψει το μεγάλο του μυστικό…

Ο κόσμος σαν όνειρο και η ύπαρξη σαν φάντασμα

Λίγο πιο πριν, όπως θα θυμάστε, διατυπώσαμε την εξής υπόθεση: H επέλαση της χωροειδούς παγκόσμιας πληροφορίας, που προήλθε από τον εξώτατο υπερκβαντικό υπολογιστή του μέλλοντος, οδήγησε τον οικείο τοπολογικό παρατηρητή (το ορατό σύμπαν-υπολογιστή) να αντιστρέψει το βέλος του φανταστικού χρόνου της εισερχόμενης πληροφορίας, προκειμένου να τη μετατρέψει σε χρονοειδή πληροφορία που επιτρέπει την κατασκευή παρελθοντικού υλικού.

Ετσι, υπό γραμμικό πλέον και απρόσκοπτο τέμπο και μοτίβο, ο καθολικός παρατηρητής – δηλαδή, το σύμπαν/υπολογιστής και οι ενδημούντες εντός του ατομικοί παρατηρητές – μπορεί εφεξής να προσλαμβάνει το μέλλον σαν παρελθόν και, ως εκ τούτου, να δομεί την επίμονη και ακατάλυτη ψευδαίσθηση: παρελθόν – παρόν – μέλλον.

Τώρα, η δραματική συνέπεια αυτής της ψευδαίσθησης, πού θα ονομάσουμε υπέρτατη αναγωγή, και η οποία μετατρέπει το μέλλον σε παρελθόν και το παρελθόν σε μέλλον, συνιστά την ίδια την εικονική συνείδηση που, με τη σειρά της, μετασχηματίζεται σε μια θεωρία της μεγάλης πλάνης. Δηλαδή, την αίσθηση ενός επίμονου εαυτού τον οποίο, όμως,  δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ούτε να εντοπίσουμε πού ακριβώς κατοικοεδρεύει.

Από την άλλη μεριά, η εικονική συνείδηση, και η θεωρία της μεγάλης πλάνης της, αντεπιστέλλει τον κόσμο ως όνειρο και την ύπαρξη ως φάντασμα. Επειδή κατανοούμε ότι όλα αυτά ίσως φαντάζουν και ακούγονται πιο αιρετικά και από τα αιρετικά, δηλώνουμε ότι είναι ακραίες, επιστημονικά και μαθηματικά, δυνάμει αληθείς πρτάσεις. Απλά, χρησιμοποιείται η Λογική όπως θα έπρεπε ίσως να χρησιμοποιείται: ως το αρνητικό κριτήριο της ύλης. Εξάλλου, προηγούμενες θεωρίες της σύγχρονης φυσικής – ανάμεσά τους και η ολογραφική- προοιμιάζονται την τραγική φυσική. Γιατί είναι τραγική; Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.

Το κλέος της αρχαίας ελλάδας

Επιλέγουμε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, διότι αποτελεί κατά την άποψή μας ένα χαρακτηριστικά δηλωτικό παράδειγμα. Τώρα αντιστρέφουμε το βέλος του χρόνου και τι βλέπουμε; Την αρχαία ελλάδα, όχι στό απώτερο παρελθόν, αλλά στο απώτερο μέλλον. Στην ουσία μιλάμε βέβαια για τη μνήμη του μέλλοντός μας. Ομως, λόγω του αντεστραμμένου βέλους του χρόνου, η μνήμη του παρελθόντος είναι φυσικά ισοπεδωτική απέναντι στη μνήμη του μέλλοντος. Ετσι, καταχωρίζουμε τη μελλοντική αρχαία ελλάδα στο κραταιότερο παρελθοντικό πεδίο της συλλογικής μνήμης του (παρελθόντος) ως: <κλέος του αρχαιοελληνικού πολιτισμού>.

Ας μεθερμηνεύσουμε τώρα το περιεχόμενο των διαπιστώσεών μας. Η πληροφορία που αφορά στον μελλοντικό αρχαίο ελληνικό πολιτισμό είναι, όπως γράψαμε, υπερκβαντολογική. Πράγμα που σημαίνει ότι συγκροτεί μια δομή από  απειρία πιθανοτήτων υλοποιήσιμης πληροφορίας – μία κυματοσυνάρτηση. Και αυτό, με τη σειρά του, συνεπάγεται ότι – από τη στιγμή που η συγκεκριμένη πληροφορία παρατηρήθηκε, άπαξ, και εγκαταστάθηκε ως παρελθόν- αρχίζει πλέον η υλοενεργειακή μόρφωση, ανάπτυξη και εξέλιξη της ήδη εγκαταστημένης πληροφοριακής δομής. Κοντολογίς, ξεκινάει το αόρατο να γίνεται ορατό, τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό/ψυχολογικό όσο και σε επίπεδο πραγματικό-απτό υλικό.

Αλλιώς να το πούμε, η συλλογική συνείδηση του καθολικού παρατηρητή (ορατό σύμπαν μαζί με το περιεχόμενο) πραγματώνει την κυματοσυνάρτηση, δηλαδή και τα πολιτισμικά (τα πνευματικά) και τα πολιτιστικά (τα υλικά-ναοί, μνημεία, αγάλματα κ.λπ) έργα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ολα δηλαδή τα αναγκαία συμπαρομαρτούντα στοιχεία της βασικής πληροφοριακής μονάδας.

Και προσέξτε! Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι προσδίδουμε ολοένα και πιο πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και προσθέτουμε διαρκώς καινούριες και πιο περίπλοκες μεταβλητές στην αληθοσυνάρτηση που δηλώνει την πληροφορία/κυματοσυνάρτηση <αρχαία ελλάδα>. Ουσιαστικά, προσδίδουμε μεταβλητές ιδιότητες του δυτικού πολιτισμού στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Απλά, αξαιτίας της αδήριτης κατίσχυσης της μνήμης του παρελθόντος επί της πραγματικής μνήμης του μέλλοντος, αντιστρέφουμε τα δεδομένα.

Άρα, ποιος κατάγεται από ποιον και τι προέρχεται από τι; Μπορούμε λίγο να φανταστούμε το πραγματικά πραγματικό μέλλον ως πραγματικά πραγματικό παρελθόν; Ισοδύναμα, ποια μπορεί να είνα η κατάληξή μας; Η μελανή οπή-από την οποία ξεπηδήσαμε σαν μώβ φωτότρυπα- ή η λευκή οπή της χρυσής φωτόσφαιρας; Επιστημονικά και φιλοσοφικά η σύγχρονη φυσική είναι τραγική για έναν και μόνο λόγο: Οφείλει να αναγνωρίσει ότι το φιλμ του κοσμικού πειράματος, που έλαβε χώρα, τελείωσε και τώρα μάλλον παίζει ανάποδα.. Συνεπώς, το πεπρωμένο είναι γνωστό και όχι βέβαια αίσιο. Η πληροφορία όμως  αυτή μένει να αποδειχθεί ή να διαψεσθεί.

Εδώ τον πρώτο λόγο, για αίσιο τέλος και ευόδωση της αλήθειας (υπό το αρχαιοελληνικό έτυμο των όρων) της αντίστροφης προβολής του κοσμικού φιλμ, που θα ανατρέπει το ζοφερό πεπρωμένο της πρώτης προβολής, τον έχει  ο καταλυτικός παράγων: ελεύθερη βούληση του συμμετοχικού παρατηρητή:

i)  H  αποκάλυψη της παγκόσμιας ψευδαίσθησης

ii)  Η κατάρρευση της μεγάλης θεωρίας της πλάνης      και

iii)  Η ολοφανέρωση της γνήσιας ευθύβολης, πλέον, Θεωρίας της Πληροφορίας

Η Βαρυτική Συνείδηση

Με αυτή τη συλλογιστική, δεν θα απείχαμε πολύ από την πραγματικότητα, αν αντικαθιστούσαμε την έννοια της αιτιότητας με την έννοια της ερμηνείας. Κάπως έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση του εξεικονισμένου σταθερού κόσμου μας: Η ιεραρχημένη σειρά αιτίου – αιτιατού από την οποία προκύπτουν και τα τρία δόγματα της ιστορικής (κλασικής) φυσικής – α) αρχή της ντετερμινιστικής (αιτιοκρατικής) αντίληψης της φύσης, β) αρχή του <σώζειν τα φαινόμενα> (δηλαδή, οποιαδήποτε θεωρία θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας) και  γ) αρχή της τοπικότητας (δηλαδή, κάθε θεωρία θα πρέπει να είναι τοπική: ό,τι συμβαίνει εδώ εξαρτάται από τα στοιχεία της πραγματικότητας που βρίσκονται εδώ, και ό,τι συμβαίνει εκεί εξαρτάται από τα στοιχεία της πραγματικότητας που βρίσκονται εκεί).

Κατά βάση, οι τρεις αυτές αρχές συγκροτούν μια θεωρητική εξιδανίκευση, δηλαδή μια ιδελογία της κοινής λογικής.  Και τίποτε δεν είναι πιο ισχυρό από την προκατάληψη του <μέσου νου>. Τις περισσότερες φορές όλοι μας  – <αμόρφωτοι> και <μορφωμένοι> – πιστεύουμε σε ιδέες και αντιλήψεις μόνο και μόνο επειδή τις πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Ψαχτείτε και θα δείτε… Ακόμη και ο ίδιος ο Αινστάιν, που δίδασκε ότι ευκολότερα διασπάται ένα άτομο παρά ένα στερεότυπο, δεν μπόρεσε τελικά να λιώσει το ατσάλι της δικής του προκατάληψης.

Γνωρίζουμε (από την εικασία του γεωμέτρη Καλάμπι και από την απόδειξή της από τον γεωμέτρη Σινγκ-Τανγκ Γιάου) ότι – υπό συγκεκριμένες συνθήκες – μπορεί να προκύψει βαρύτητα και από ένα σύμπαν που στερείται την ύλη, αρκεί να είναι καμπυλωμένο. Αρα, καμπυλότητα και βαρύτητα είναι, απλά, όροι ανταλλάξιμοι μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει το εξής εκπληκτικό γεγονός:

Καμπυλωμένη είναι  μόνο η Σχετική γεωμετρία του χωροχρόνου, και όχι η οποιαδήποτε, τυχόν, επίπεδη κβαντική γεωμετρία του υποατομικού μικρόκοσμου(!) Ισοδύναμα: Ο χωρόχρονος δεν είναι κβαντωμένος ( δηλαδή, έχουν άρδην διαφορετικές γεωμετρίες), άρα και καμπυλότητα που προκύπτει από τελείως διαφορετικές αφετηρίες.

Ετσι, πλέον, γίνεται καταφάνερος ο λόγος για τον οποίο η έσχατη οριζόντια ενοποίηση (θεωρία κβαντικής βαρύτητας), που επιθυμεί σφόδρα η αφελής/κλασική φυσική, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επιτευχθεί. Επειδή οι τρεις δυνάμεις – ηλεκτρομαγνητισμός, ισχυρή πυρηνική και ασθενής πυρηνική – είναι »οριζόντιες » (με σχεδόν μηδενική καμπυλότητα), δηλαδή ανήκουν στο ορατό σύμπαν του οικείου μας κόσμου. Αντίθετα, η βαρύτητα είναι <κάτι> εντελώς ριμάνειο-κάθετα(εγκάρσια) καμπυλωμένο- και έρχεται από <Αλλού>, από τον εξώτερο χωροχρόνο-τουλάχιστον (από έναν – ας πούμε – <μιγαδικό χωροχρόνο>).

Η Βαρύτητα έχει άλλη αποστολή. Αποτελεί την οιονεί Ιδεολογία (την τάξη-order) του (ορατού) σύμπαντος που – μέσω της εντροπίας της εξελισσόμενης συνείδησης των παρατηρητών του- ερμηνεύει και στερεώνει (ταξινομεί) την αυτοοροθετούμενη πληροφορία του, μέχρι την πλήρη πραγμάτωσή του στη Σφαίρα της Προθεσιακότητάς του.

Η Σφαίρα της Προθεσιακότητας και η απόλυτη επιφάνεια του ελάχιστου εμβαδού

Από όλες τις επιφάνειες εκ περιστροφής του βέλγου φυσικού Plateau, δηλαδή επιφάνειες συμμετρικές γύρω από έναν άξονα –  επίπεδο, σφαίρα, κύλινδρος, αλυσοειδής, κυματοειδής και σχοινοειδής -, η σφαίρα (και ο κύκλος, βέβαια)  μόνο μπορεί να εγκλείσει έναν χώρο από μόνη της. Οι υπόλοιπες απλώς μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό, συνδυαζόμενες μεταξύ τους ή με τη σφαίρα.

Επιπλέον, από όλα τα δυνατά σχήματα, μόνο η σφαίρα μπορεί να εγκιβωτίζει τον μεγαλύτερο όγκο με τη μικρότερη επιφάνεια. Συνιστά με απόλυτο και αυστηρό τρόπο την επιφάνεια ελάχιστου εμβαδού. (Ακριβώς για τούτο, είναι το σχήμα που θα λάβει, ipso facto, ένας μονοκυτταρικός οργανισμός, αν είναι πρακτικά ομογενής και αν το περιβάλλον του είναι επίσης ομοιογενές και το πεδίο του συμμετρικό.)

Επίσης, μόνο το επίπεδο και η σφαίρα, ή οποιοδήποτε επίπεδο της σφαίρας, είναι απολύτως σταθερά, διότι είναι απολύτως συμμετρικά σχήματα. Να το πούμε και αλλιώς, τα σχήματα αυτά διαθέτουν τέτοια συμμετρία, ώστε οποιαδήποτε μικρή διαταραχή θα ξαναρυθμιστεί πιθανότατα από μόνη της και θα αφήσει το επίπεδο ή τη σφαιρική επιφάνεια όπως ήταν πριν. Τουναντίον, στα άλλα σχήματα το πιθανότερο είναι ότι, όταν εμφανιστεί κάποια διαταραχή, θα ταξιδέψει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση και θα αυξάνεται καθώς προχωράει.Γιατί η ισορροπία και η πιθανότητα είναι στενά συνδεδεμένες, τόσο στενά, ώστε η κατάσταση που έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να προκύψει σε ένα σύστημα είναι ακριβώς αυτή που ονομάζουμε κατάσταση ισορροπίας.

Από τη μαγική γεωμετρία της σφαίρας στη μαγεία της συνείδησης

Από την άλλη μεριά, δεν είναι πλήρως κατανοήσιμη η γεωμετρία της σφαίρας. Κανείς δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ορίσει με ακρίβεια πού ειναι το <πάνω> και πού το <κάτω>. Αυτή η δυσχέρεια μεταφράζεται σε πραγματικά μαθηματικά προβλήματα περιγραφής της σφαίρας.

Πάντως, η δυαδικότητα της σφαίρας – όπως γράφει και ο μαθηματικός Andrew Hodges – παρέχειτην καλύτερη εικόνα της κβαντομηχανικής δυαδικότητας. Αν και έχει αναφερθεί ότι οι μιγαδικοί αριθμοί μπορεί να αναπαρασταθούν ως σημεία ενός επιπέδου με έναν πραγματικό και έναν φανταστικό άξονα, ένα απλό κβαντικό σύστημα περιγράφεται μάλλον καλύτερα με βάση τη γεωμετρία της σφαίρας.

Αυτό συμβαίνει διότι τα συγκεκριμένα σημεία ορίζονται καταλλήλως από τον λόγο δύο μιγαδικών αριθμών, και όχι από έναν μόνο μιγαδικό. Δεν πρόκειται ακριβώς για τα ίδια πράγματα, γι’ αυτό και το επίπεδο μετατρέπεται σε σφαίρα

Ο μετασχηματισμός αυτός από το σταθερό επίπεδο σχήμα μηδενικής καμπυλότητας (0), στη σφαιρική και σταθερή σφαίρα καμπυλότητας Ενα (1), αναδεικνύει την πρωταρχική επιφάνεια του ελάχιστου εμβαδού, [ 0,1 ], δηλαδή το διάστημα S εντός του οποίου εγκιβωτίστηκε μοναδικά η κατάσταση απόλυτης ισορροπίας. Αρα, με πιθανότητα 1 (ένα), δεν μπορούσε παρά να προκύψει αναπόφευκτα και το μοναδικό γεγονός του φαινομένου της συνείδησης.

Η  συνείδηση ως φανταστική απεικόνιση της Προθεσιακότητας 

Γνωρίζουμε ότι τόσο η λέξη όσο και ο αριθμός είναι σημεία, δηλαδή σημαίνοντα/σημαινόμενα, με αναφορά στην εικόνα.Αναφέρονται κοντολογίς σε εικόνες Επομένως, κάθε (φυσικό) σημείο, για να είναι τέτοιο, δηλαδή σημαίνον/σημαινόμενο, πρέπει να είναι καθαυτό εικόνα. Αλλά όταν λέμε εικόνα, αυτομάτως αποδίδουμε σε αυτήν την έννοια της συνείδησης (χρόνος και μαθηματικά ή παρατήρηση και μέτρηση) επειδή: εικόνα είναι ο σχηματισμός του ειδώλου αντικειμένου με τη βοήθεια της ανάκλασης ή της διάθλασης. Γι’αυτό άλλωστε προσλαμβάνουμε ολόκληρο το ορατό σύμπαν σαν μια αιωρούμενη εικονική πραγματικότητα.

Πράγματι, στο ορατό σύμπαν, ισχύει μάλλον ό,τι και στην απέραντη καυτή έρημο: το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού. Ο ταλαιπωρημένος ταξιδιώτης έχει πολλές φορές οπτικές απάτες, εξαιτίας των φωτεινών ακτίνων που διαθλώνται καθώς περνούν από στρώματα αέρος διαφορετικής πυκνότητας.Ετσι, αυτός βλέπει απομακρυσμένα αντικείμενα να σχηματίζουν μπροστά στα μάτια του είδωλα αιωρούμενα ή αντεστραμμένα. Επιπλέον, η κοσμολογία δεν είναι παρά η αρχαιολογία του σύμπαντος σε <ζωντανό> χρόνο. Ο κοσμολόγος προσλαμβάνει συνεχώς μια επιμέρους ληγμένη έκβαση του ορατού σύμπαντος, την οποία όμως ούτε ο ίδιος μπορεί ποτέ να γνωρίσει, αλλά και ούτε καν έναν άλλο που ξέρει μπορεί βέβαια να ρωτήσει. Να γιατί είναι κατά βάση τραγική η Φυσική. Φανταστείτε ότι κανένας επιστήμονας δεν θα μπορέσει να μάθει το πώς και το τι του τέλους του ορατού σύμπαντος- αφού ο χρόνος θα έχει τελειώσει.

Ας έρθουμε ξανά στην εικόνα της συνείδησης. Μια ακίνητη καθ’ ολοκληρίαν παγωμένη εικόνα, άραγε, είναι εικόνα με την παραπάνω έννοια της απεικόνισης; Οχι, γιατί η έννοια <απεικόνιση> ενέχει την έννοια της επανάληψης, δηλαδή της κίνησης. Και μια ακίνητη παγωμένη εικόνα δεν κινείται, δηλαδή δεν έχει επανάληψη – οπότε στερείται το βέλος του χρόνου. Κατά συνέπεια η συνείδηση, ως φαινόμενο, είναι επανάληψη εικόνων προς μια διεύθυνση, προς ένα βέλος του χρόνου – άρα μια παράσταση. Ομως, ποια ειναι η βαθιά δομή αυτού του φαινομένου; η πραγματική του πραγματικότητα; Ψυχρή και αδυσώπητη η απάντηση: η φανταστική εικόνα της.

Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε αφάνταστα να αναπαραστήσουμε μια φανταστική εικόνα που να μην είναι εικόνα,για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούμε να τη γλωσσοποιήσουμε ως λέξη-εικόνα. Ισοδύναμα, ψάχνουμε να βρούμε ένα φυσικό <αντικείμενο> που, τοποθετώντας το μπροστά στον καθρέφτη, δεν καθρεφτίζεται-δεν έχει είδωλο. Είναι, δηλαδή, εξωτικά <υλοποιημένο>…  Μπορεί, ίσως, το σύμπαν – που δεν είναι απλώς παράξενο, αλλά και πιο παράξενο από ό,τι φανταζόμαστε- να περιέχει τέτοια <αντικείμενα>; Ναι, μάλλον μπορεί…

26  Φεβρουαρίου  2018

Περί Συνέπειας

Από τον Νώντα Κούκα

Μεταβατικές και Μη Μεταβατικές Σχέσεις

Ο κοινός νους και η κοινή λογική παράγουν μεταβατικές σχέσεις: αν το Χ είναι ισχυρότερο από το Ψ, και το Ψ ισχυρότερο από το Ω, τότε το Χ πρέπει να είναι ισχυρότερο από το Ω.

Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς έτσι, τουλάχιστον όσο αφορά στο μαθηματικό βασίλειο. Το μη μεταβατικό ζάρι (nontransitive dice) — μια άκρως συναρπαστική μαθηματική εφεύρεση που προέκυψε από το παιχνίδι Π(έτρα) Ψ(αλίδι) Χ(αρτί) — διαψεύδει τις συμβατικές προβλέψεις της τυπικής/κοινής λογικής.

Εχουμε 3 ζάρια — Χ, Ψ, Ω — το καθένα από το οποίο διαθέτει διαφορετικό συνδυασμό αριθμών στις έδρες του: ζάρι Χ: 3, 3, 5, 5, 7, 7. Ζάρι Ψ: 2, 2, 4, 4, 9, 9. Ζάρι Ω: 1, 1, 6, 6, 8, 8 . Επιλέγει κάθε παίκτης το δικό του ζάρι. Εστω ότι κερδίζει όποιος φέρει μεγαλύτερο αριθμό. Οπότε ποιο είναι το καλύτερο ζάρι;

Καταστρώνουμε τρεις πίνακες στους οποίους δείχνουμε τι γίνεται με τα τρία διαφορετικά ζεύγη ζαριών — (Χ εναντίον Ψ), (Ψ εναντίον Ω), (Ω εναντίον Χ): από τον πρώτο πίνακα καταλαβαίνουμε ότι τι ζάρι Χ είναι καλύτερο από το ζάρι Ψ, διότι κερδίζει στα 20 από τα 36 δυνατά αποτελέσματα. Κοντολογίς, το ζάρι Χ κερδίζει κατά μέσο όρο στο 56% των ρίψεων.

Τώρα, τι συμβαίνει αν το ζάρι Ψ αντιμετωπίσει το ζάρι Ω; Σύμφωνα με τον δεύτερο πίνακα, το ζάρι Ψ είναι καλύτερο, μια και κερδίζει στο 56% των ρίψεων. Και περνάμε αισίως στην τελευταία φάση, όπου το ζάρι Χ τίθεται απέναντι στο ζάρι Ω. Εδώ το αποτέλεσμα ανατρέπει τις προβλέψεις των συνηθισμένων μεταβατικών σχέσεων της καθημερινότητας: διαπιστώνουμε από τον τρίτο πίνακα ότι το ζάρι Ω είναι καλύτερο από το ζάρι Χ, αφού κερδίζει στο 56% των ρίψεων.

Να λοιπόν, γιατί τα συγκεκριμένα ζάρια ονομάζονται μη μεταβατικά. Αψηφούν τη συνήθη σύμβαση της μεταβατικότητας, έτσι όπως αυτή προκύπτει από μια απλή, κάθετη ιεραρχία από πάνω προς τα κάτω. Απεναντίας, οι μη μεταβατικές σχέσεις αδιαφορούν για την κοινή λογική, διότι υπαγορεύονται από μια πιο πολύπλοκη, μη συμβατική κυκλική ιεραρχία.

Αλλαγή Πλοήγησης     

Οι μη μεταβατικές σχέσεις αποτελούν την πυξίδα, προκειμένου να οροθετηθούν και να επαναπροσδιορισθούν οι χώροι  της μαθηματικής δομής, της λογικής μορφοδομής και της φαινομεναλιστικής ψυχο-λογίας. Ισοδύναμη — συμπιεσμένη — πληροφορία: ανάδειξη του κρίσιμου σημείου, στο οποίο η δημιουργική ένταση μετασχηματίζεται σε λειτουργική έκταση ή, ισοδύναμα, όταν η διακριτή αλλά αόρατη δομή μετασχηματίζεται σε ορατή φαινομενικότητα του συνεχούς. 

Αρα, η έννοια της τυπολογικής συνέπειας αρχίζει να κλονίζεται: κάθε συνεπές τυπικό και αξιωματικό σύστημα διαθέτει τουλάχιστον μία μη αποδείξιμη πρόταση, ως προς το ίδιο, αλλά αποδείξιμη ως προς ένα άλλο — μη συνεπές,  μη κάθετο και μη αξιωματικό — ομολογιακό του<<σύστημα>>…

22  Φεβρουαρίου  2018

I–ΔΥΪΚΟΤΗΤΑ

Από τον Νώντα Κούκα

Η έννοια της Συμπίεσης στη Θεωρία της Πληροφορίας

Εάν η (επίσημη) επιστήμη εκφράζει ό,τι μπορούμε να γνωρίσουμε, ενώ η (»παλαιά»/κλασική) φιλοσοφία εικάζει όσα δεν γνωρίζουμε, τότε έχουμε μια δομική ισοδυναμία επιστήμης–φιλοσοφίας. Διότι αν αντικαταστήσουμε ή– ακόμα καλύτερα — αν παραπληρώσουμε τον όρο φιλοσοφία με τον όρο πληροφορία (ως φιλοσοφία της πληροφορίας), θα έχουμε κάνει διάνα, αφού ο ορισμός της πληροφορίας είναι: πληροφορία ονομάζουμε αυτό που δεν γνωρίζουμε.

Ετσι, λογικά, οι αληθείς προτάσεις της επιστήμης μπορούν να έχουν αντιστοίχιση στις ομολογιακά ανάλογες υποθετικές προτάσεις της φιλοσοφίας (θεωρίας της γνώσης), από τις οποίες και προκύπτουν. Μιλάμε δηλαδή για I(nformation)– ΔYΪΚΟΤΗΤΑ,  ένα είδος συμμετρίας η οποία/ αναδεικνύει ως ισοδύναμες τις έννοιες <<συμπίεση δεδομένων / καλή επιστήμη>>.  Πράγματι, καλή επιστήμη = συμπίεση δεδομένων = να εξηγείς πολλά με λίγα.

Αλλωστε, εξετάζοντας τα κοινά μοτίβα και τις κανονικότητες των πάμπολλων φιλοσοφικών θεωριών, κατανοούμε ότι κάλλιστα μπορούμε να τα συμπιέσουμε, έτσι ώστε εκατοντάδες εκατοντάδων μη αποφασίσιμων φιλοσοφικών προτάσεων να αποδειχθούν σε μια χούφτα, όλες-όλες, μαθηματικές/επιστημονικές προτάσεις.

Ισοδυναμία και Δομή

Στη βάση όλων των ορατών πραγμάτων του παρατηρήσιμου σύμπαντος κείται η αόρατη δομή τους, που είναι καθαρά μαθηματική. Στο μεσοδιάστημα, ανάμεσα στο ορατό εποικοδόμημα (υλο-ενεργειακές σχηματομορφές) και στο αόρατο (καθαρές δομές), αιωρείται η έννοια Ισοδυναμία / Συμμετρία, η οποία δηλώνεται με σπανιότατους αδιάστατους αριθμούς που εκφράζουν το ημι– ορατό 1/2 (όχι το τετριμμένο «0,5» του τρισδιάστατου εποικοδομήματος).

Εν κατακλείδι, Μαθηματικά = Δομή και Λογική = Ισοδυναμία / Συμμετρία .

Αρα,  μαθηματικά προς λογική = δομή προς ισοδυναμία ——-> αδιάστατοι αριθμοί ——-> σταθερές της φύσης 

ΥΓ: Ο Ρίμαν, ξεκινώντας από το 1/2, ισχυρίστηκε ότι η συχνότητα των πρώτων αριθμών αντιστοιχεί στις θέσεις μηδενισμού της συνάρτησης ζ.  Ιδού, η υπέρτατη συμπίεση / κατάρρευση του χάους και της αταξίας σε τάξη και αρμονία…

Αλλά και η κβαντική θεωρία το ίδιο δεν μοιάζει να κάνει; Θαρρείς ότι διαβάζει το ατέλειωτο βιβλίο της φύσης σε μία και μόνο συμπιεσμένη  του σελίδα…

18 Φεβρουαρίου 2018

Μαθηματικά Προς Λογική

Από τον Νώντα Κούκα

Η φιλοσοφία του κβαντικού παράγοντα

Το κεντρικό νόημα της παραδοξότητας της κβαντικής θεωρίας, με λίγα λόγια, αποκωδικοποιείται ως εξής: για να με εξηγήσετε και να με καταλάβετε, απαιτώ τη ριζική αναθεώρηση της κοινής λογικής σας.

Η λογική ισοδυναμία του 0 με το 1 είναι η τιμή της μαθηματικής σχέσης/δομής προς τη λογική εικόνα/μορφή της. Κοντολογίς, το μηδέν αποτελεί καθαρή δομή (εμβάπτισης), και για να μετατραπεί σε εικόνα–μορφή (εμφύτευσης) χρειάζεται Μία [1] εμφάνιση το 1 {Ενα}, και αντίστροφα.

Κατά συνέπεια, το 0=0 είναι η ταυτότητα, ενώ 0=1 (πρσοχή, Απαξ) είναι η εξίσωση  της ταυτότητας με τη συμμετρική/συνεκτική της ανάκλαση. Η ταυτότητα είναι αόρατη, η συμμετρία είναι ορατή.

Ο παντογνώστης και υπερκαινοφανής αριθμός Ω

Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε έναν παντογνώστη αριθμό Ω, που συνιστά ακριβώς το ιδεατό σημείο στο οποίο το αόρατο ξαφνικά ορατοποπιείται. Αυτό το όριο, κατά πάσα πιθανότητα, το (αδιάστατο) 1/2, σηματοδοτεί το ημι–ορατό σημείο έναρξης του φαινομένου της ζωής/συνείδησης: το κβαντικό φαινόμενο σήραγγας που κατορθώνει να εκπορθήσει το τρομακτικό τείχος του Πλανκ .

Για την ακρίβεια, πρόκειται για το σημείο εκείνο όπου παύει να ισχύει ο κόσμος της λογικής (της μορφής) και ξεκινάει ο κόσμος των καθαρών μαθηματικών (της καθαρής δομής) — τα μαθηματικά του λόγου — που μπορεί να δηλωθεί με κλάσμα: αριθμητής είναι η δομή (1) και παρονομαστής η μορφή του (: οι δύο περιοχές οφείλουν να διατηρούν απολύτως την αυτονομία τους).

Επομένως, ο λόγος αυτού του κλάσματος εκφράζει έναν εντελώς νέο αριθμό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τους αριθμούς που γνωρίσαμε έως τώρα. Ουσιαστικά, εκείνο που λέμε είναι ότι τούτος ο καινούριος αριθμός δεν είναι υπολογιστικός αλλά ολιστικός. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για λογική κατασκευή — όπως είναι όλοι οι λεγόμενοι »πραγματικοί» αριθμοί — αλλά συνιστά τον καθαυτό πραγματικό αριθμό που δημιουργεί τους »πραγματικούς» υπόλοιπους αριθμούς.

Εν τελει, ας το ανακοινώσουμε ευθαρσώς: πρόκειται για τον παντογνώστη αριθμό της <<ενσάρκωσης>>. Εναι, δηλαδή, ο αριθμός που μετατρέπει το αόρατο σε ορατό ή —  για να το πούμε κατ’ ευφημισμόν, όπως παλιά — το «άψυχο» σε «έμψυχο». Πρόκειται για το ίδιο το άναμμα των «μηχανών» της ζωής [και της συνείδησης].

15  Φεβρουαρίου  2018